Rozhovor

Napsal Jiří Otrusina 21. ledna, 2021

Co mají společného aktuální královna českého LOBu a právník Českého olympijského výboru? Odpověď naleznete v následujícím velmi zajímavém rozhovoru.

Předchozí mapy a popis terénu

Napsal Jiří Otrusina 18. ledna, 2021

Prostor závodu byl již několikrát zmapován. Velmi malá část prostoru byla již zachycena na mapách z roku 1967 a 1969 v měřítku 1 : 25 000. O něco větší část prostoru je až na mnohem novější mapě Čertův hrad z roku 1992, kde proběhlo Mistrovství ČSFR. K předzávodní přípravě budou sloužit tedy spíše mapy Chmelík z roku 2008 (MČR štafet a družstev) a Zábrana z roku 2012 (MM na dlouhé trati).

Terén je rozdělen třemi údolími, místy značně kopcovitý se strmými svahy, převažuje mírně kopcovitý terén, les porostově velmi pestrý, převažuje buk, v okolí centra částečně i otevřený prostor, častý výskyt kamenných kupek a hrázek, místy kameny a skalky. V údolích kolem říček Hloučela, Okluka a Zábrana podmáčený a bažinatý les.

Vítejte

Napsal Jiří Otrusina 15. ledna, 2021

Vítejte na stránkách podzimního Světového žebříčku (WRE), Českého poháru a žebříčku A (4.-5. 9. 2021). Letošní dva závěrečné závody pro vás připravují pořadatelé z OOS SK Prostějov. Poběží se v rozsáhlém lesním komplexu Drahanské vrchoviny jehož součástí je přírodní rezervace Bučina u Suché louky. Prostor závodu je ohraničen obcemi Malé Hradisko, Okluky, Seč, Lipová, Buková a Protivanov. Centrum obou závodů bude louka u koupaliště na okraji obce Malé Hradisko. V nejbližší době bude stránka doplněna o základní informace o závodu.