VÝSLEDKY

Mistry Moravy a Slezska na dlouhé trati se stali Roman Zbranek (ASU) a Zdeňka Kozáková (TBM), ve veteránských kategoriích pak Eva Horčičková (UOL) a Petr Jašek (STE). Gratulujeme vítězům a děkujeme všem závodníkům za účast.

DOPLŇENÍ K POKYNŮM

- v lese probíhá jak probírková, tak i plošná těžba dřeva. Sice jsme se snažili všechny nové paseky a průseky do map zaznačit , ale vzhledem k rozlehlosti prostoru se mŮŽe stát, Že některé budou chybět.

- v prostoru třetí mapy DT a oblastního žebříčku (mapa Zábrana) je rozmístěno velké množství (cca 30 kusů) přenosných posedů - tyto posedy NEJSOU zaznačeny v mapě!

- doprava autobusem na start DT není povinná (pouze doporučená a nejvýhodnější). V prostoru startu DT všek není, vzhledem k poměrně stísněným prostorům, možnost parkování osobních aut.

STARTOVKY

Startovní listiny - kategorie a oddíly.

STARTOVNÍ ČÍSLA

Ukázka startovního čísla pro všechny závodníky běžící MMS na DT. Číslo 1 Osvald Kozák - největší favorit hlavní kategorie mužů a číslo 51 Zdeňka Kozáková - největší favoritka hlavní kategorie žen. Číslo 38 Marek Otruba - hlavní favorit kategorie veteránů a číslo 58 Eva Horčičková - hlavní favoritka kategorie veteránek.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Posun startu 000 na 11:00. Start DT ve vlnách 11:05 a 11:15. Pro malý zájem byla zrušena fáborkovaná trať - závodníci byli po dohodě přesunuti do kategorie HDR, D10, H10. Při parkování dodržujte pokyny pořadatelů a nestavějte automobily před vjezdy na nemovitosti! Za parkování na obecních komunikacích není vybírán žádný poplatek – tak se chovejte slušně, ať se můžeme do obce v budoucnu vrátit! Přísný zákaz vstupu do horního sálu (parkety) v zablácené obuvi! Pořadatel zajišťuje bezplatně dopravu na start všem závodníkům startujícím na dlouhé trati. Odjezd autobusu v 10:30 z autobusové zastávky. Přísný zákaz vstupu do autobusu v botech s hřeby. Doprava věcí ze startu bude zajištěna, výdej bude v cíli závodu.

PŘEDCHOZÍ MAPY + FOTO Z TERÉNU

Ukázka terénu ve fotogalerii (fotky pořízené v únoru, sníh zde již dlouho není). Oblastní žebříček se poběží na mapě 1:10 000 s názvem Zábrana (předchozí mapa Benátky a Kabelář). Dlouhá trať se poběží 3 mapách. 1. část na mapě 1:15 000 s názvem V Hlubokém (předchozí mapa Ptenský žleb). 2. část na mapě 1:10 000 s názvem Seč (nově zmapovaná část + předchozí mapa Krásno). Závěrečná 3. část se poběží na mapě použité pro oblastní žebříček, ale mapa bude mít měřítko 1:15000.

(NE)TRADIČNÍ PRVNÍ KUFR

Pořadatelé z SK Prostějov pro vás přípravují tradiční první jarní závody. Součastí letošního prvního kufru bude i Mistrovství Moravy a Slezska na dlouhé trati pro kategorie DH 18, 20, 21, 35. Pro ostatní kategorie a ty co nechtějí běžet DT budou připraveny standartní "Céčkové" tratě. Centrem závodu bude osvědčená louka u Malého Hradiska z vydařeného MČR štafet a klubů 2008. Start Mistrovství Moravy a Slezska na DT bude u obce Seč, kam budou závodníci dopraveni speciálním autobusem. Závodníci Mistrovství Moravy a Slezska na DT odstartují z hromadného startu ve vlnách. Účastníky oblastního žebříčku čeká klasický intervalový start. U mistrovských tratí budou samozřejmě použity rozdělovací metody a závodníci poběží přes 3 různé mapy. Tratě již teď připravují ostřílení stavitelé Petr Hynek a Dušan Vystavěl.