Pokyny:

Verze pro stažení a tisk ve formátu pdf. zde


Společná ustanovení pro oba závody:


Pořadatel:           Sportovní klub Prostějov (JPV) a další kamarádi z oddílů CEL, PTE, UOL, OOL …

Centrum:             Malé Hradisko, okres Prostějov, louky na severním okraji obce, v blízkosti areálu „koupaliště“ – požární nádrže

Doporučujeme oddílové stany! Stany je možno stavět pouze ve vyhrazeném prostoru (viz plánek).

Parkování:           Na vyhrazených místech – autobusy na asfaltovém povrchu uprostřed obce, osobní auta na louce západně od obce – nájezd a výjezd ze silnice II/150 dbejte opatrnosti a bezpečnosti. Respektujte pokyny pořadatelů ! Na parkovišti bude vybíráno parkovné 30,- Kč/auto/den, 50,- Kč/autobus/den. Platí přísný zákaz parkování mimo vyznačená místa (zejména v centru závodů)!

Vzdálenosti:        Parkoviště bus – centrum: asi 500 m, parkoviště auta – centrum : asi 800 m, centrum závodu = start = cíl

 

Terén:                  Mírně kopcovitý, podélně rozdělen údolím místy se strmými svahy, les porostově pestrý,       v okolí centra částečně i otevřený prostor, častý výskyt kamenných kupek a hrázek, místy kameny a skalky

 Zakázané prostory:  Veškerý lesní porost ohraničený obcemi Malé Hradisko – Seč – Lipová Buková - Protivanov, zejména v blízkosti centra závodu. ŽÁDNÁ z kontrol (ani poslední) není veřejně přístupná !!! Vstup na diváckou a poslední kontrolu v omezené míře pouze pro fotografy – buďte ohleduplní a respektujte zásady fair – play !

Systém ražení:    Elektronický systém Sportident. Na většině kontrol jsou 2 stojany a 2 SI jednotky. V případě poruchy jedné SI jednotky je závodník povinen použít druhou SI jednotku. Použití políček R1 až R3 na mapě pro mechanické ražení  bude akceptováno v případě, že v době průchodu kontrolou nebude funkční ani jedna SI jednotka.

Občerstvení:        Po doběhu v cíli,  na trati občerstvovací stanice nejsou !

                            Před a po závodě využijte nabídky občerstvení v centru závodu.

                            Hospoda (pouze pití) v Malém Hradisku bude otevřena v sobotu i neděli od 11 hodin dopoledne.

WC:                      mobilní buňky TOI-TOI v centru závodu

Mytí:                    Cisterna s vodou, plastová umyvadla – v centru závodu.

Výsledky:             Průběžné: budou vyvěšovány v centru závodu, konečné budou zveřejněny na internetu na adrese http://ob.skprostejov.cz/mcr/

Lístky s mezičasy budou vydávány bezprostředně po doběhu a vyčtení čipu.

 

Protesty :           S vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu

Funkcionáři:         Ředitel závodu:     Vlastimil Uchytil

Hlavní rozhodčí:     Dušan Vystavěl, R1

Stavitelé tratí:       štafety i družstva – Daniel Vláčil, Petr Hynek,

Jury:                      bude vybrána a zveřejněna v centru závodu po odevzdání soupisek

 

Zdravotní služba:  Po oba dva dny bude v cíli sanitka se zdravotníkem – Zdravotnická záchranná služba

Olomouckého kraje.

Ubytování:           Pořadatel zajišťuje pouze objednané noclehy ze sobotu na neděli.

 

                            Tělocvičny  - Prostějov, ZŠ sídliště Svobody, ZŠ Dr.Horáka (Brněnská). Tělocvičny budou  otevřeny v sobotu od 17.30 hodin, v neděli je nutno tělocvičnu vyklidit do 9.00 hodin. DODRŽUJTE ČISTOTU A POŘADEK

 

Chatky a zděné chatky Protivanov (1.5 km západně od obce Protivanov) – každému oddílu budou u prezentace přiděleny chatky podle požadavku. Chatky budou odemčeny, klíče vevnitř. Příjezd do RS bude možný od 17 hodin. Chatky je nutno vyklidit a klíče odevzdat správci areálu do neděle 10.00 hodin. Oddíly, které si objednaly stravu, obdrží při prezentaci  příslušný počet stravenek. Doba výdeje jídla : večeře sobota 18.30 – 19.30 hodin, snídaně neděle 6.30 – 8.00 hodin.

Upozornění:         Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.

Předpis:               Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOB v OB a Prováděcích pokynů k soutěžím ČSOB v roce 2008.

 

Expozice COH:     "Centrum historie OB ve Zlíně po dohodě s pořadatelem SK Prostějov připravilo pro všechny zájemce - závodníky i příchozí - aktualizovanou expozici o historii OB v ČR. To, co bylo předvedeno při MS v Olomouci (9. výstavních banerů) bylo doplněno dalším 10. banerem s tématikou: Mezinárodní Mistrovství Moravy - Prostějov, duben 2008, Tréninkový kemp pro MS - Vizovice, květen 2008 a samozřejmě kompletní zpracování WOC 2008 - CZE, Olomouc. Jde tedy o první veřejnou prezentaci letošního a úspěšného WOC pro všechny orienťáky.

Expozice COH bude k volnému prohlédnutí připravena v areálu centra závodů v sobotu i v neděli.

Pořadatelé M ČR štafet a klubů i Centrum historie OB Zlín vás všechny zvou k zajímavé prohlídce - třeba i vy tam najdete něco, co jste o českém OB zatím nevěděli."

 

Plakát našich reprezentantů:

“ ČSOB spolu s firmou Plan Studio a Žaketem vydal plakát našich úspěšných reprezentantů - medailistů  (Dany Brožkové, Michala Smoly a Radky Brožkové) z MS OB v Olomouci.
Oddíly jej obdrží při prezentaci, je určen k propagaci našeho sportu před veřejností, mezi mladými adepty a zájemci o OB. Používejte jej na př. při pořádání náborových a cvičných závodů na "výukových mapách", ve vývěsních skřínkách, ve školách, tělocvičnách a pod.

 

V případě zájmu Vám jej po skončení vyhlašování vítězů v sobotu 27.9 naši nejlepší určitě rádi podepíší.

 

Poděkování:       Závody se uskuteční s laskavým svolením společnosti MP Holding a lesního správce MP Lesy, vlastníka lesa. Poděkování patří také obci Malé Hradisko, Zemědělskému družstvu Taurus Protivanov za perfektní spolupráci při přípravě závodu.

 

Poděkování patří také sponzorům závodu : SOFIZO Smržice, MISPro Protivanov, Pozemstav Prostějov, INSTA Holding, Mlékarna Otinoves, GEODETIKA Prostějov a ELIS Přerov.  

 

 

Ustanovení pro Mistrovství ČR štafet, Veteraniádu ČR štafet a závod žákovských štafet:

 

Datum:                 27. září 2008 (sobota)

Prezentace:         V centru v sobotu 10.00 – 12.00 hodin. Dohlášky na místě nejsou možné.

Odevzdání soupisek včetně registračních čísel a čísel SI čipů do 12:15 hodin na prezentaci. Využijte možnosti vyplnění soupisek v přihláškovém systému na www.obhana.cz Je možno je vyplňovat až do pátku do 22:00, případně do této doby zaslat na adresu mchmelar@volny.cz Děkujeme!

Dbejte prosím na správné vyplnění registračních čísel a čísel SI čipů !

Pořadatel bude kontrolovat údaje uvedené na soupiskách s aktuálním stavem centrální registrace. Štafety, jejichž závodníci nebudou mít vyplněno (nebo chybně vyplněno) registrační číslo, budou automaticky zařazeny mimo soutěž, v kategoriích M ČR (D18, H18, D21, H21) tyto štafety nebudou připuštěny ke startu.

 

Startovní čísla:    Obdrží vedoucí oddílů proti odevzdání soupisky na prezentaci (hromadně za celý oddíl !) Oddíly, které soupisky vyplnily předem na internetu, budou mít soupisky vytištěny již včetně jmen a čísel čipů – startovní čísla obdrží rovněž až po odevzdání těchto soupisek.

                            Standardní čísla GIGASPORT – 1.úsek = jedna tečka, 2.úsek = dvě tečky, 3.úsek = tři tečky úseku.

Startovní čísla závodníci odevzdávají v cíli, po odevzdání čísla bude vydáno občerstvení.

Mapa:                  Chmelík, 1:10 000, E = 5 m, stav srpen 2008, formát A3, vodovzdorně upravena

Hlavní kartograf : Marcel Skřivánek

dále mapovali a kreslili : Jan Drbal, Pavel Dudík, Petr Hranička, Petr Mareček a Róbert Miček.

Zvláštní mapové značky –  zelený kroužek = výrazný strom, zelený křížek = vývrat, - hnědý křížek = plošinka, černý křížek = jiný umělý objekt, zelená tečka = strom, keř, hustníček

 

Výdej map bude v neděli po 15. hodině (čas výdeje bude upřesněn rozhlasem).

Popisy kontrol:    Na mapě ve formě piktogramů na přední straně mapy.

Průběh závodu:   Závodníci 1. úseků startují z vymezeného prostoru, kam se dostaví 4 minuty před startem své kategorie. Závodníci prvních úseků si na vstupu do tohoto prostoru vynulují a zkontrolují svůj čip. Po startu jsou povinni absolvovat značený úsek na začátek orientace (300 m). Na tratích všech kategorií jsou neobsazené radiové kontroly (bezdrátový přenos zajišťuje firma RACOM), na tratích všech kategorií je divácká kontrola, která je umístěna asi 600 až 1100 metrů (včetně 260 metrového cílového doběhu od poslední kontroly !) před cílem. Průběh diváckou kontrolou nebude nikde evidován (například psaním startovních čísel na tabuli), komentátor bude sledovat pouze čelo závodu. Svého předběžce si každý ve vlastním zájmu hlídá sám! Předpokládaná doba od průběhu diváckou kontrolou po předávku je 3 – 10 minut.

                            DOPORUČUJEME = zejména pro krátké (žákovské a veteránské) tratě ! Sledujte předběžce na divácké kontrole, po jeho spatření se co nejrychleji přesuňte do vyhrazeného prostoru (nezapomeňte si vynulovat a zkontrolovat čip !!!) odkud byste měli vidět na poslední kontrolu a začátek povinného úseku. Poté se připravte k předávce.

                            Závodník dobíhající od sběrné kontroly odhazuje na určeném místě mapu, před  předávkou razí cílovou kontrolu, poté předává dotykem rukou dalšímu úseku a odchází k vyčtení čipu. Závodníci dalších úseků si před vstupem do předávacího prostoru vynulují a zkontrolují svůj čip. Vybíhající závodníci dalších úseků si sami berou ve výdejně map mapu s označením shodným se svým startovním číslem (mapa je na rubové straně označena velkým číslem štafety a malým číslem úseku). Mapy na výdejně jsou řazeny jednostranně podle čísel od nejmešího k největšímu. Poté pokračují povinným úsekem na začátek orientace (cca 50 m).

Závodníci posledních úseků dobíhají zvláštním koridorem. Pořadí v cíli je dáno pořadím, v jakém proběhnou tito závodníci cílovou čarou. Cílová kontrola je umístěna až za cílovou čarou. Po proběhnutí cílovou čarou musí závodníci zachovat doběhové pořadí až do okamžiku vložení SI čipu do cílové jednotky.

V 12:40 hodin proběhne ukázka předávky.

Hromadný start zbylých neodstartovaných úseků proběhne asi ve 15:30 hodin. Bližší informace z rozhlasu.

Časový limit:        270 minut

Vyhlášení vítězů: Předpokládaný začátek v 16:15 hodin.

Nejlepší 3 štafety v každé kategorii budou odměněny drobnými cenami, diplomy a medailemi. Po vyhlášením výsledků závodu štafet budou rovněž vyhlášeny výsledky dlouhodobých soutěží ČSOB jednotlivců (Gigasport Cup, HI-TEC Cup, žebříček A, Český pohár veteránů)

 

 

Ustanovení pro Mistrovství ČR klubů a oblastních výběrů žactva a Veteraniádu ČR klubů:

 

Datum:                 28. září 2008 (neděle)

Prezentace:         V centru v sobotu dne 27.9. 10:00 -12:00, 15:00 - 19:00 hodin. Dohlášky na místě nejsou možné.

Odevzdání soupisek včetně čísel SI čipů v sobotu dne 27.9. v místě prezentace 15:00 - 19:00 hodin, v neděli 28.9. od 7:00 do 8:00 je možno v nutných případech provést u prezentace v soupiskách změny. Dbejte prosím na správné vyplnění registračních čísel a čísel SI čipů !

Pořadatel bude kontrolovat údaje uvedené na soupiskách se stavem aktuální centrální registrace. Družstva, která nebudou mít v pořádku registraci  svých členů, mohou běžet pouze mimo soutěž.

Startovní čísla:    Obdrží vedoucí oddílů v neděli (7.30 – 8.30) v centru závodů (na pódiu).

                            Standardní čísla GIGASPORT – 1.úsek = jedna tečka, 2.úsek = dvě tečky, 3.úsek = tři tečky, 4. úsek = jedna tečka, 5.úsek = dvě tečky, 6.úsek = tři tečky, 7.úsek = jedna tečka, 8. úsek = dvě tečky.

Startovní čísla si mezi sebou závodníci ve štafetě předávají, po jejich odevzdání budou vydány mapy (čas výdeje map bude upřesněn rozhlasem).

Mapa:                  Benátky, 1:10 000, E = 5 m, stav srpen 2008, formát A4, vodovzdorně upravena

Hlavní kartograf : Marcel Skřivánek

dále mapovali a kreslili : Pavel Dudík, Petr Mareček a Róbert Miček

Zvláštní mapové značky  – zelený kroužek = výrazný strom, zelený křížek = vývrat, - hnědý křížek = plošinka, černý křížek = jiný umělý objekt, zelená tečka  = strom, keř, hustníček.

Výdej map bude v neděli po 15. hodině (čas bude upřesněn rozhlasem).

Průběh závodu:   Závodníci 1. úseků startují z vymezeného prostoru, kam se dostaví 4 minuty před startem své kategorie. Závodníci prvních úseků si na vstupu do tohoto prostoru vynulují a zkontrolují svůj čip. Po startu jsou povinni absolvovat povinný úsek na začátek orientace (520 m). Na tratích všech kategorií jsou neobsazené radiové kontroly (bezdrátový přenos zajišťuje firma RACOM), na tratích všech kategorií je divácký úsek (průběh centrem závodu), jehož konec je  asi 600 až 1500 metrů (včetně 260 metrového cílového doběhu od poslední kontroly !) před cílem. Průběh veřejným úsekem nebude nikde evidován (například psaním startovních čísel na tabuli), komentátor bude sledovat pouze čelo závodu. Svého předběžce si každý ve vlastním zájmu hlídá sám! Předpokládaná doba od průběhu veřejným úsekem po předávku 4-15 minut.

                            DOPORUČUJEME = zejména pro krátké (žákovské a veteránské) tratě ! Sledujte předběžce na divácké kontrole, po jeho spatření se co nejrychleji přesuňte do vyhrazeného prostoru (nezapomeňte si vynulovat a zkontrolovat čip !!!) odkud byste měli vidět na poslední kontrolu a začátek povinného úseku. Poté se připravte k předávce.

Závodník dobíhající od sběrné kontroly odhazuje na určeném místě mapu, před  předávkou razí cílovou kontrolu, poté předává dotykem rukou dalšímu úseku a odchází k vyčtení čipu. Závodníci dalších úseků si před vstupem do předávacího prostoru vynulují a zkontrolují svůj čip. Vybíhající závodníci dalších úseků si sami berou ve výdejně map mapu s označením shodným se svým startovním číslem (mapa je na rubové straně označena velkým číslem štafety a malým číslem úseku). Mapy na výdejně jsou řazeny jednostranně, podle čísel od nejmešího k největšímu. Po odebrání mapy závodníci pokračují povinným úsekem na začátek orientace (cca 50 m).

Závodníci posledních úseků dobíhají zvláštním koridorem. Pořadí v cíli je dáno pořadím, v jakém proběhnou tito závodníci cílovou čarou. Cílová kontrola je umístěna až za cílovou čarou. Po proběhnutí cílovou čarou musí závodníci zachovat doběhové pořadí až do okamžiku vložení SI čipu do cílové jednotky.

V 8:40 hodin proběhne ukázka předávky.

Hromadný start zbylých neodstartovaných úseků proběhne asi ve 14:30 hodin. Bližší informace z rozhlasu.

Časový limit:        480 minut

Vyhlášení vítězů: Předpokládaný začátek v 15:00 hodin.

Nejlepší 3 družstva v každé kategorii budou odměněni drobnými cenami, diplomy a medailemi. Po vyhlášení výsledků závodu družstev budou rovněž vyhlášeny výsledky dlouhodobých soutěží ČSOB (Český pohár štafet a Česká liga klubů ).

 

PŘEJEME VÁM HEZKÝ SPORTOVNÍ ZÁŽITEK !!!


Copyright © 2008 Otri.

design by WonderWebWare.com