Rozpis:

Datum konání: 27.- 28. září 2008

Zařazení do soutěží: Český pohár štafet (A) a Česká liga klubů (A)

Pořádající orgán: Český svaz orientačního běhu

Pořádající subjekt: Sportovní klub Prostějov (JPV)

Centrum:

Malé Hradisko (okres Prostějov), louky v blízkosti požární nádrže, na severním okraji obce. Doporučujeme oddílové stany, vzdálenost parkoviště centrum : cca 800 m

Kategorie:

Štafety : Mistrovství ČR : D18, D21, H18, H21 (pouze oddílové/klubové tříčlenné štafety)

Právo startu :

a) všechny štafety, které jsou umístěny v průběžném hodnocení Českého poháru štafet po 6 kolech : D18, H18 do 30. místa, D21 do 35. místa H21 do 45. místa

b) nejlepší štafeta z oblastního mistrovství štafet v každé kategorii, která nezískala právo startu podle odst. a); podmínkou je zaslání výsledků oblastních mistrovství štafet do 10. 9. 2008 soutěžní komisi OB (souteznikomise@orientacnibeh.cz).

Veteraniáda ČR + veřejný závod žákovských štafet :

D14, H14 (štafety nemusí být klubové), D105, D140, H105, H 140, H165 (tříčlenné štafety, číslo v označení kategorie je minimální součet věku všech členů štafety, minimální věk člena štafety je 35 let, hodnoceny budou pouze oddílové/klubové štafety)

Délky jednotlivých úseků :

- třetí úsek štafet u kategorií D18, D21, H18, H21 bude asi o 20 – 30 % delší, než zbývající dva úseky.
- druhý úsek štafet u kategorií D105, D140, H105,H140, H165 bude asi o 20 - 30 % kratší, než zbývající dva úseky.

Kluby a oblastní výběry :

Mistrovství ČR :

D/H 18, D/H 21 (sedmičlenné klubové štafety – minimálně 3 x D)
D/H 14 (osmičlenné štafety oblastních výběrů – pořadí kategorií H14.D14, H12, D12, D12, H12, D14, H14)

Veteraniáda ČR :

D/H 175, D/H 235, H/D 265 (pětičlenné štafety, číslo v označení kategorie je minimální součet věku všech členů štafety, minimální věk člena štafety je 35 let, minimálně 2 x D, hodnoceny budou pouze klubové štafety)

Délky jednotlivých úseků :
- přibližné procentuelní rozložení délek jednotlivých úseků :

Kategorie 1 (H) 2 (D) 3 (H) 4 (D) 5 (H) 6 (D) 7(H)
D/H 18 16 12 12 9 23 12 16
D/H 21 16 12 12 9 23 12 16
D/H 175 26 15 18 15 26 - -
D/H 235 26 15 18 15 26 - -
D/H 265 26 15 18 15 26 - -


Program:

Sobota 27.9.2008: Mistrovství ČR + Veteraniáda ČR + veřejný závod štafet

Neděle 28.9.2008: Mistrovství ČR + Veteraniáda ČR klubů + Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva

Starty 000:

Sobota 13:00 hodin - POZOR ZMĚNA OPROTI PROVÁDĚCÍM PŘEDPISUM !

Neděle 9:00 hodin

Přihlášky:

do 10.9.2008 ( datum obdržení ) nejlépe využitím přihlašovacího systému www.obhana.cz, případně e-mailem na adresu: mchmelar@volny.cz . V tomto případě je přihláška platná až po obdržení reply.

Zcela výjimečně je možno zaslat přihlášku faxem na číslo 582330238, nebo písemně na adresu :
Miroslav Chmelař, Na Vyhlídce 7, 796 04 Prostějov.

Dodatečné přihlášky v termínu od 10.9. do 24.9. za dvojnásobný vklad - pouze dle možností pořadatele. Po termínu 24.9. už nelze.

Vklady:

Štafety :

D18, D21, H18, H21 450,- Kč/štafeta
D14, H14 300,- Kč/štafeta
D105, D140, H105, H140, H165 360,- Kč/štafeta

Kluby a oblastní výběry :

D/H 18, D/H 21 900,- Kč/družstvo
D/H 14 500,- Kč/družstvo
D/H 175, D/H 235, D/H 265 600,- Kč/družstvo

Případné zapůjčení SI karty 40,- Kč/den

Způsob úhrady:

1. Vklady uhraďte na účet 158069091/0600 Jako variabilní symbol uveďte číslo oddílu dle platného adresáře ČSOB, jinak Vaše platba nebude identifikována. V přihlášce uveďte, z jakého účtu a kdy byl vklad uhrazen.

2. V hotovosti přímo na prezentaci před prvním závodem ve kterém bude oddíl startovat.

Storno: Písemné storno přihlášky od 11.9. 2008 do 24.9. 2008 - bude vráceno 50% vkladu

Informace: http://ob.skprostejov.cz/mcr/

Dušan Vystavěl – tel.z. 582 330 238, mobil 602 730 417

Prezentace:

Pátek 26.9. 2008: od 18.00 do 22.00 hodin v Rekreačním středisku Protivanov

Sobota 27.9.2008 : od 10.00 do 12.00 hodin v centru závodů

od 15.00 do 19.00 hodin v centru závodů Neděle 28.9.2008 : od 7.00 do 8.00 hodin (pouze změny soupisek !)

Tučně vyznačen konečný termín pro odevzdání soupisek !!!

SOUPISKY MOŽNO VYPLŇOVAT PŘEDEM NA INTERNETU PROSTŘEDNICTVÍM www.obhana.cz – TUTO MOŽNOST POŘADATEL PREFERUJE a DOPORUČUJE ! Na internetu bude možno vyplňovat soupisky do PÁTKU 26.9.2008 do 22.00 hodin !

Mapy:

Sobota i neděle : 1:10 000, E = 5 m, použitý mapový klíč ISOM, stav srpen 2008, formát A4, nebo A3 – delší tratě
Hlavní kartograf : Marcel Skřivánek, dále mapovali Jan Drbal, Petr Mareček, Róbert Miček a Pavel Dudík.
Mapy budou vodovzdorně upraveny, piktografické popisy budou natištěny na přední straně mapy.

Terén:

Mírně kopcovitý, podélně rozdělen údolím místy se strmými svahy, les porostově pestrý, v okolí centra částečně i otevřený prostor, častý výskyt kamenných kupek a hrázek, místy kameny a skalky

Ražení:

lektronické - SportIdent

Vzdálenosti:

Sobota – start, cíl a předávka v centru závodů
Neděle – start, cíl a předávka v centru závodů

Parkování:

Dle pokynů pořadatelů – za úhradu : 30,- Kč/auto/den, 50,- Kč/autobus/den
Při vjezdu na vyhrazená parkoviště budou vydány parkovací lístky, které platí vždy určený den.
Prosíme ty oddíly/kluby, které přijedou autobusem, aby nám to uvedli v přihlášce – děkujeme !!!

Doprava : Pořadatel nezajišťuje dopravu.

Ubytování:

1) tělocvična 70,- Kč /osoba/ den Spaní ve vlastních spacích pytlích na zemi v tělocvičně. Vstup do tělocvičny povolen pouze po přezutí. – vzdálenost od centra : cca 25 km - PROSTĚJOV, kapacita 300 osob

2) ubytování na lůžku ( bez povlečení + vzhledem k očekávaným nočním teplotám kolem nuly DOPORUČUJEME vlastní spací pytle) – chatky 120,- Kč / osoba /den - vzdálenost od centra : cca 8 km RS PROTIVANOV, kapacita 160 osob

3) ubytování na lůžku (včetně povlečení) – zděné chaty 180,- Kč / osoba /den – vzdálenost od centra : cca 8 km RS PROTIVANOV, kapacita 50 osob

4 ) ubytování pro řidiče autobusů – na požádání pořadatel zajistí ubytování na lůžku (hotel, penzion) pro řidiče autobusů – cena dle místa 300 – 350 Kč/1 osoba/1noc.

Jiné ubytování pořadatele nezajišťuje – možno vyhledat na internetu. Ubytovaní v jednotlivých typech bude přidělováno postupně, podle pořadí došlých přihlášek. Při vyčerpání kapacity některého z typu ubytování budou zájemcům nabídnuty náhradní varianty ubytování.

Požadovaný typ a počet ubytování uveďte prosím v přihlašovacím systému www.obhana.cz a zašlete spolu s přihláškou, t.j. nejpozději do 10.9.2008

Občerstvení: Přímo v centru závodu stánkový prodej po celou dobu závodů – v dostatečném množství .

Stravování:

U ubytování číslo 2) a 3) tj. chatky a zděné chaty pořadatel nabízí možnost zajištění večeří (v ceně 70,- Kč/osobu) a snídaní (40,- Kč/osobu) – nutno objednat rovněž přihlašovacím systémem www.obhana.cz a to nejpozději do 24.9.2008. U ubytování číslo 1) pořadatel nezajišťuje – v Prostějově bude dostatek otevřených hospod a restaurací.

Funkcionáři:

Ředitel závodu: Vlastimil Uchytil
Hlavní rozhodčí: Dušan Vystavěl, R1
Stavitelé tratí: Daniel Vláčil, Petr Hynek

Vyhlášení výsledků:

Výsledky budou vyhlášeny ve všech kategoriích po skončení závodu. Nejlepší 3 štafety/družstva v každé kategorii budou odměněni drobnými cenami, diplomy a medailemi. Po vyhlášení výsledků závodu štafet budou rovněž vyhlášeny výsledky dlouhodobých soutěží ČSOB jednotlivců (Gigasport český pohár, žebříček A). Po vyhlášení výsledků závodu družstev budou rovněž vyhlášeny výsledky dlouhodobých soutěží ČSOB (Český pohár štafet a Česká liga klubů)

Výsledky :

Oficiální výsledky budou zveřejněny na stránce závodu a dále budou zaslány elektronickou poštou na adresu, ze které bude odeslána přihláška, případně na elektronickou adresu, uvedenou v přihlášce. Oddíly, které mají zájem o výsledky v tištěné formě, si je mohou objednat za 20 Kč za jeden výtisk.

Předpis :

Závodí se podle platných pravidel OB, soutěžního řádu a prováděcích předpisů k soutěžím ČSOB v OB 2008.

Upozornění :

1. Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.

2. Pro veškerý prodej je nutná písemná smlouva s pořadatelem – koordinuje ředitel závodu (vlastimil.uchytil@mestopv.cz). Smlouva musí být uzavřena nejpozději do 26.9. 2008.

Schvalovací doložka : Tento rozpis byl schválen Soutěžní komisí ČSOB dne 31.7.2008


Copyright © 2008 Otri.

design by WonderWebWare.com