PROSTOR ZÁVODU

Popis terénu

Členitý , kopcovitý, smíšený les, střední hustota komunikací. 80% terénu nebylo nikdy zmapováno, pouze v JZ části prostoru se běžela klasická trať AMS 2014, ČAH 2015 a ME neslyšících. Můžete se těšit na tradiční tvrdou kontinentální klasickou trať, podobnou svým charakterem klasice AMS 2014 či MS 2008.