TRÉNINKOVÉ PROSTORY

Mapy ve formátu .ocd vydává Mirek Hlava, cena za 1 soubor je 500 Kč, zájemci o trénink pište na email: hlava@iresta.cz

Nectavské údolí – pouze západní část (Flinťour)

U Zeleného kříže