Český svaz orientačních sportů – Hanácká oblast/ Olomoucký kraj

 

„SUCHÝ nebo mokrý 2013“*

R O Z P I S

 

* Pokud pořádáme na Suchém závody, většinou prší, při štafetách, nebo družstvech vždy – snad porušíme tradici J

 

Datum konání:   Sobota 12. 10. 2013  

Zařazení do soutěží: 3. závod Hanáckého žebříčku - podzim, závod HSH Rankingu – koeficient 1.00 a Oblastní závod štafet – Oblastní mistrovství pro žactvo, veřejný závod pro ostatní kategorie

Pořádající orgán:               Český svaz orientačních sportů – Hanácká oblast / Olomoucký kraj

Pořádající subjekt:            Oddíl orientačního sportu Sportovního klubu Prostějov (JPV)

 

Druh závodu:      krátká trať (dopoledne) a štafety (odpoledne)

                              

Centrum:              Suchý, okres Blansko, areál Penzionu Athéna – GPS: 49°29'6.269"N, 16°45'9.597"E

vzdálenost parkoviště centrum: do cca 300 m (v případě suché varianty), do cca 700 metrů (v případě mokré varianty)

 

                               V centru závodu bude umístěno:

                               - prezentace

                               - cíl závodu na krátké trati, start a cíl závodu štafet

                               - vyčítání čipů (každý závodník je povinen nechat si vyčíst čip, i když závod nedokončí)

                               - drobné občerstvení (káva, čaj, pivo, limo, cukrovinky, párky, ……)

                               - vyhlášení výsledků – předpoklad cca ve 13 hodin krátká trať a v cca 17 hodin štafety              

 

Kategorie:            Krátká trať: intervalový start

                               D: 10C, 12C, 14C, 16C, 18 C, 21C, 35C, 45C, 55C

H: 10C, 12C, 14C, 16C, 18C, 21C, 35C, 45C, 55C, 65C

DH10 N (trať se bude označena systémem „smajlíků“, bez doprovodu)

HDR (rodiče a děti – klasická, nefáborkovaná trať, s doprovodem)

P (trať pro příchozí – délka cca 3 km)

Štafety: hromadný start po vlnách

Tříčlenné štafety: DH12, D14 a H14 – Oblastní mistrovství HO štafet žactva

Čtyřčlenné smíšené štafety (v každém družstvu musí běžet minimálně dvě ženy) : DH-18, DH21-, DH35-, DH50- - veřejný závod. Vyhlášeny a odměněny cenami budou pouze klubové štafety (v kategorii dorostu včetně povoleného hostování)!!!

               

Start 000:             krátká trať - 10.00 hodin

                               štafety 14.30 hodin

                                                             

Přihlášky:             do pondělí 6. října 2013 – do 23.59 hod. (datum obdržení) nejlépe v přihláškovém systému ČSOS - ORIS www.orisorientacnisporty.cz nebo e-mailem na adresu: mchmelar@volny.cz Výjimečně je možno zaslat přihlášku faxem na číslo 582 330 238, nebo písemně na adresu: SK Prostějov, Sportovní 1, 796 01 Prostějov. Přihlášky po termínu jen dle možností pořadatelů a za zvýšený vklad.

 

Vklady:                 krátká trať:

žactvo (vč. HDR), příchozí                              základní 40 Kč/1 závodník – zvýšený 60 Kč

                               dorost, dospělí, veteráni                    základní 70 Kč/1 závodník – zvýšený 100 Kč

                               případné zapůjčení SI karty            10,- Kč/1 závodník

štafety:

žactvo:                                                 základní 120 Kč/1 štafeta – zvýšený 180 Kč

dorost:                                                  základní 210 Kč/1 štafeta – zvýšený 300 Kč

dospělí, veteráni:                                základní 280 Kč/1 štafeta – zvýšený 400 Kč

 

 

Způsob úhrady:  1. Vklady uhraďte na účet 249075059/0300 – ČSOS, a.s., Poštovní spořitelna – majitel účtu OOS SK Prostějov, Sportovní 1, 796 01 Prostějov.  Jako variabilní symbol uveďte 271012 + číslo oddílu dle platného adresáře ČSOS, jinak Vaše platba nebude identifikována.

2. V hotovosti přímo na prezentaci.

                              

Informace:           www.obhana.cz; www.ob.skprostejov.cz

                               Dušan Vystavěl  – email: orienteering@geodetika.cz, mobil 602 730 417

 

Prezentace:          Sobota 12. 10. 2013 od 8.00 do 9.30 hodin, pro štafety také od 13.00 do 14.30

                              

Mapy:                   krátká trať:

Tály, 1:10 000, E = 5 m, formát A4, vodovzdorně upravena, revize Petr Dudík jr.- 9/2013

štafety:

Sušský kanál, 1:10 000, E = 5m, formát A4, vodovzdorně upravena, revize Pavel Dudík – 9/2013

 

Popisy:                  krátká trať: piktogramy budou k dispozici na shromaždišti

                               štafety: piktogramy budou natištěny jen na mapách

                                              

Ražení:                 Elektronické - Sportident

 

Vzdálenosti:         Centrum závodu – start krátké trati: cca 1000 m

                                              

Záchody:              V centru – budově penzionu.

 

Parkování:           Dle pokynů pořadatelů bezplatně na louce u penzionu, v případě nepříznivého počasí na parkovišti v obci u rybníka

 

Doprava:              Pořadatel nezajišťuje

                              

Ubytování:          Pořadatel nezajišťuje.

 

Funkcionáři: Ředitel závodu: Dušan Vystavěl

Hlavní rozhodčí: Jiří Otrusina (R2)

Stavitelé tratí:
krátká trať: Josef Kočí, Ondřej Vystavěl, Petr Hynek (R3)

štafety: Dušan Vystavěl

 

Protesty: případné protesty s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Adresa pro případné doručení protestu prostřednictvím pošty: OOS SK Prostějov, Sportovní 1, 796 01 Prostějov

               

Výsledky:             Oficiální výsledky budou zveřejněny na stránkách Hanácké oblasti

 

Předpis:                 Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu HO a Prováděcích předpisů HO pro rok 2013.

 

Upozornění:         Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.

 

 

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí HO dne 5. 9. 2013        

                                                                                             

 

 

 

 

Jiří Otrusina                                                                                                        Dušan Vystavěl

hlavní rozhodčí                                                                                                 ředitel závodu