Rozpis

Pořadatelský orgán: Český svaz orientačních sportů
Pořadatelský subjekt: SK Prostějov a SK Univerzity Palackého v Olomouci – oddíly OB
Datum konání: 2. – 4. srpna 2013
Centrum: Týn nad Bečvou – louka pod hradem Helfštýn (louka – kemp)
Prezentace:
2. 8. 2013 od 14.00 do 16.30 v centru E1
3. a 4. 8. 2013 do 9.30 v cíli E2 a E3
Časový program:
pátek 2. 8. – doprovodný závod na INLINE bruslích, start 00 – 10.00, Lipník
pátek 2. 8. – E1 – sprint, start 00 = 17.00, Lipník nad Bečvou – zámek
sobota 3. 8. – E2 – klasická trať, start 00 = 10.00, Týn nad Bečvou
sobota 3. 8. – doprovodný závod štafet dvojic – 00 = 18.00, hrad Helfštýn
neděle 4. 8. – E3 – krátká trať – handicapový start, 00 = 10.00, Týn nad Bečvou
Přihlášky: Do 20. července 2013 (řádné přihlášky) prostřednictvím svazového přihlašovacího systému ORIS. Výjimečně mailem v povinném formátu ČSOS na adresu smicka@seznam.cz (přihláška je platná po potvrzení jejího příjmu). Dodatečné přihlášky budou dle možností pořadatele za zvýšený vklad.
Přihlášky při prezentaci do kategorie P a HDR jsou za nezvýšený vklad.
Kategorie, tratě:
DH10N, D10C, D12A, D14A, D16B, D18B, D21A, D21B, D35B, D35C, D45B, D45C, D55C
H10C, H12A, H14A, H16B, H18B, H21A, H21B, H21C, H35B, H35C, H45B, H45C, H55B, H55C, H65C
HDR, P
Trať DH10N bude osazena „smajlíky“, na tratě D,H10C nebude připuštěn doprovod.
Pro závodníky s doprovodem je určena trať HDR.
Předpokládané časy – dle Soutěžního řádu Hanácké oblasti v OB.
Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě malého počtu přihlášených.
Ubytování: Stanový kemp – louka pod hradem Helfštýn pro stany a auta, mobilní WC, napojení pitné vody, mytí. Kemp bude otevřen v pátek 2. 8. ve 12.00 hodin a uzavřen v neděli 4. 8. v 16.00 hodin. Další typy ubytování pořadatel nezajišťuje, můžete ho nalézt mj. na stránkách www.lipniknadbecvou.cz.
Parkování: Poplatek za parkování činí 80 Kč/auto (hradí se při příjezdu). Pro neubytované v kempu bude parkování umožněno na standardním parkovišti v blízkosti centra, poplatek 40 Kč/auto/den. Parkování v centru E1 bude bezplatné na místních komunikacích do 300 m od centra dle pokynů pořadatelů a Městských strážníků.
Vklady a poplatky:
Přihlášky doručené do 20. 7. 2013
Žactvo, D55C a H65C 240 Kč, resp. 90 Kč/etapa
HDR, P 180 Kč, resp. 60 Kč/etapa
Ostatní 330 Kč, resp. 130 Kč/etapa

Přihlášky doručené do 27. 7. 2013
Žactvo, D55C a H65C 300 Kč, resp. 120 Kč/etapa
HDR, P 180 Kč, resp. 60 Kč/etapa
Ostatní 400 Kč, resp. 160 Kč/etapa

Přihlášky doručené později
Žactvo, D55C a H65C 400 Kč, resp. 150 Kč/etapa
HDR, P 180 Kč, resp. 60 Kč/etapa
Ostatní 550 Kč, resp. 200 Kč/etapa
Kemp – 180 Kč/pobyt Platbu zasílejte nejpozději do 20. července 2013 ve prospěch účtu:249075059/0300 ČSOB a.s., divize Poštovní spořitelna, majitel účtu Oddíl orientačního sportu Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov, IČ 228 97 488, VS je číslo oddílu podle adresáře ČSOS. Doklad o zaplacení bude kontrolován při prezentaci.
Mapy:
E1 - Lipník nad Bečvou, 1: 5 000, ekv. 2m, stav VI/2013, mapový klíč ISSOM, mapoval Ondřej Dostál.
E2,E3 – Na kopcích, U Huberta,1: 10000, ekv.: 5 m, stav V/2013, mapový klíč ISOM 2000, formát A4, hlavní kartograf Pavel Dudík, Mapy pro všechny etapy budou vodovzdorně upraveny.
Terén: E1 – městská zástavba, zámecký park, historické centrum
E2, E3 – středoevropský kopcovitý terén, smíšený les s hustou sítí cest a pěšin, porostově velmi pestrý, místy velké množství detailů (rýhy, zářezy, skalky, kameny.
Ražení: Elektronické – SportIdent, požadavek na zapůjčení čipu SI uveďte v přihlášce. Půjčovné čipu SI činí 40 Kč/etapa a hradí se při prezentaci. Při ztrátě půjčeného čipu SI bude účtováno 700,- Kč. Jeden čip SI může být použit v závodě pouze 1x.
Funkcionáři závodu:
ředitel závodu: Jindřich Smička
hlavní rozhodčí: Dušan Vystavěl, R1
stavitelé tratí: E1 – Michal Štrajt, R3
E2 – Petr Hynek, R3
E3 – Daniel Vláčil, R2
doprovodný závod štafet – Štěpánka Štrajtová, R3,
Informace: http://ob.skprostejov.cz/csm2013
Dušan Vystavěl – mobil: 602 730 417
Jindřich Smička – mobil: 605 229 656
Protesty: Písemně oproti vkladu 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Adresa, na kterou je možno zaslat protest proti výsledkům: Oddíl orientačního sportu Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov.
Občerstvení: V centru závodů zajišťují místní organizace stánkový prodej – limo, pivo, klobásy a další speciality.
Upozornění: Všichni závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodů.
Předpis Závodí se podle platných Pravidel OB
Doprovodné závody: Zveme Vás na:
A. Orientační závod na INLINE bruslích – pátek 10 – 12 hodin, bližší informace budou zveřejněny na webové stránce.
B. Podvečerní doprovodný závod štafet dvojic, který se uskuteční kolem hradu Helfštýn a v jeho prostorách. K tomuto závodu se můžete hlásit při prezentaci před E1 a E2 a v cíli E2 do 13.00 hodin. Vklad za štafetu je ve výši 100 Kč a bude splatný při prezentaci. Více k závodu se dozvíte v pokynech k závodům a na www stránkách k závodům.

V Olomouci a Prostějově 30. 3. 2013
Soutěžní komise sekce OB rozpis schválila dne 5. 4. 2013

Jindřich Smička (ředitel závodu) a Dušan Vystavěl (hlavní rozhodčí)