Kostelec na Hané - 24. 4. 2015

Pokyny ve formátu .pdf ke stažení zde

Pokyny

Datum konání: 24. 4. 2015
Shromaždiště: Kostelec na Hané, sportovní areál u školy, Penzion Sport
Parkování: zdarma na vhodných plochách v obci - ve vlastním zájmu však DODRŽUJTE DOPRAVNÍ PŘEDPISY!
Prezentace: v místě shromaždiště (Penzion Sport – zadní vchod) od 15.30 do 16.30 hodin
WC a převlékání v případě mokré varianty: na prostranství za Penzionem
Vzdálenosti: shromaždiště – start: do cca 50 m, cíl v blízkosti shromaždiště (rovněž do cca 50m)
Start 00: v 17.00 hodin
kategorie HDR a OPEN startují kdykoliv do startovního času 40
Kategorie: DM (2002 – 2003), DS (2000 – 2001), HM (2002 – 2003), HS (2000 - 2001) OPEN (libovolné), HDR (děti mladší 11 let – s rodiči, samostatně, nebo ve skupince)
Mapa: Kostelec, 1 : 5 000, základní interval vrstevnic 2,5 metry, mapový klíč ISSOM, revize duben 2015, Václav Pavlíček, Jiří Otrusina, mapa bude vodovzdorně upravena.
Terén: rovinatý, městská zástavba, sídliště. Doporučená obuv – hladká obuv, maratonky.
Popisy kontrol: budou k dispozici na shromaždišti
Ražení: Elektronické SI
Časový limit: 60 minut pro všechny kategorie
Vyhlášení výsledků: do 10 minut po doběhu posledního závodníka (v cca 18.10 hodin)
Ceny: První tři v kategoriích DM, HM, DS, HS obdrží medaile a drobné cen v kategoriích HDR a OPEN drobné ceny
Činovníci závodu:
Ředitel závodu a stavitel tratí: Dušan Vystavěl
Hlavní rozhodčí: Petr Hynek
Občerstvení: Po doběhu voda. Další drobné občerstvení možno zakoupit u majitele areálu.
Informace: Dušan Vystavěl, tel.: 602 730 417
Důležité upozornění: KAŽDÝ SE ÚČASTNÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ! Provoz ve městě se očekává střední hustoty, přesto dbejte zvýšené opatrnosti zejména při přebíhání komunikací – doprava není nijak omezena!

Závod probíhá za podpory:
- Olomouckého kraje
- Města Kostelec na Hané
- Nestlé Česko s.r.o. - Závod Zora
- Benešovy cukrářské výrobny Svatý Kopeček

Dušan Vystavěl - ředitel závodu
Petr Hynek - hlavní rozhodčí