ROZPIS

3. a 4. závodu Českého poháru štafet 2012,
3. a 4. závodu České ligy klubů 2012, 2. závod Hanáckého žebříčku štafet a oblastní mistrovství HO štafet pro kategorie D18, D21, H18, H21 (sobota), veřejného závodu štafet,
1. závodu Sprint cupu 2012, 3. závodu Žebříčku A – sprint,
veřejného závodu
závodu World Ranking Event
ČEZ Challenge Cup

Společná ustanovení

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů

Pořádající subjekty: SK Prostějov a SKUP v Olomouci, oddíly OB

Datum:
26. května 2012 – sobota: dopoledne – štafety, odpoledne – sprint, WRE
27. května 2012 – neděle: dopoledne – štafety

Časový program:
25.5.2012 18 – 22 prezentace - Lipník
26.5.2012 8 – 9 prezentace – Helfštýn
10 – 13 závod štafet – Helfštýn
16 – 19 závod – Lipník
19 – 20 vyhlášení výsledků, kulturní program - Lipník

27. 5. 2012 8 – 9 prezentace – Helfštýn
10 – 13 závod štafet – Helfštýn
13 – 14 vyhlášení výsledů, kulturní program – Helfštýn

Přihlášky: Preferujeme prostřednictvím přihláškového systému OB Haná – http/www.obhana.cz/prihlasky.asp – pro závodníky registrované sekci OB, v krajním případě (a pro neregistrované) na e-mail mchmelar@volny.cz nejpozději do 4. 5. 2012 do 23.59 hodin. Dodatečné přihlášky za zvýšený vklad (+50%) do 18.5. Po 18.5. (+100%) a pouze v rámci volných míst. Přihlášku e-mailem považujte za přijatou po potvrzení.

Platby: Vklady (štafety i sprint dohromady) a platbu za objednané ubytování a stravování zasílejte na účet číslo 249075059/0300 Československá obchodní banka, a.s. Poštovní spořitelna, majitel účtu Oddíl orientačního sportu Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov. Variabilní symbol uveďte ve tvaru 27xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOS.

Použitý systém ražení: elektronický – SportIdent, možno použít čipy verze 5,6,8 nebo 9, případným zájemcům čip zapůjčíme za poplatek 10 Kč za 1 závod. Požadavek na zapůjčení čipu SI uveďte v přihlášce. Při ztrátě půjčeného čipu SI bude účtován poplatek 700 Kč.

Protesty: Písemné proti vkladu 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zaslat po ukončení závodu na adresu SK Prostějov, Sportovní 1, 796 01 PROSTĚJOV

Ubytování: Pro zájemce pořadatel zajistí nouzové ubytování v tělocvičně (ve třídách) za poplatek 60,- Kč/1osoba a noc. Ubytování je možno zajistit i z pátku na sobotu. Ubytování je nutno objednat a zaplatit zároveň s přihláškou. Závodníci krajských výběrů žactva ubytování neplatí.

Stravování: Pro zájemce pořadatel zajistí stravu (večeři, snídani) ve školní jídelně za cenu 60,- Kč večeře a 40,- Kč snídaně. Je možno zajistit i večeři v pátek a snídani v sobotu.

Jídelníček:
Pátek večeře:

1. Polévka, rizoto z vepřového masa, zel. salát, nápoj
2. Polévka, smažený sýr, vařené brambory, tat.omáčka, zel. salát, nápoj
Sobota večeře:

1. Polévka, kuřecí přírodní plátek, zeleninová rýže, zel. salát, nápoj
2. Polévka, zapékané těstoviny s brokolicí, šunkou a sýrem, zel. salát, nápoj
Sobota i neděle snídaně:

30g džem, 30g med, máslo, pečivo, 1 ks ovocný jogurt, müslli, čaj nebo káva
Stravování je nutno objednat a zaplatit zároveň s přihláškou.

Informace: http://ob.skprostejov.cz/ceskypohar

Dušan Vystavěl – mobil: 602 730 417, e-mail: orienteering@geodetika.cz

Jindřich Smička – mobil: 605 229 656, e-mail: jindrich.smicka@szpi.gov.cz

Upozornění: Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagací akcí OB) je možno pouze se souhlasem ředitele závodu nebo hlavního rozhodčího.

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží sekce OB a prováděcích pokynů soutěžím OB v roce 2012

Ustanovení pro závody štafet

Centrum: Helfštýn, louka pod hradem, bude vymezen prostor pro stavbu klubových stanů a tunelů

Prezentace: V pátek 25. 5. 2012 od 18.00 do 22.00 hodin v Lipníku nad Bečvou v budově Střediska volného času
V sobotu 26. 5. 2012 od 8.00 do 9.00 v centru závodů
V neděli 27. 5. 2012 od 8.00 do 9.00 v centru závodů

Soupisky: Vyplněním v přihláškovém systému OB Haná – pro sobotní závod - nejpozději do pátku 25. 5. 2012 do 20.00 hodin. pro nedělní závod - nejpozději do soboty 26. 5. 2012 do 20.00 hodin Výjimečně lze odevzdat, případně opravit soupisky při prezentaci do 9.00 hodin po oba závodní dny

Kategorie: Tříčlenné štafety: D12, D14, D18, D21, D105, D135, D165, H12, H14, H18, H21, H105, H135, H165, H180, MIX

Vklady: Kategorie D12, D14, H12, H14 : 210,- Kč Kategorie D105, D135, D165, H105, H135, H165, H180, MIX: 390,- Kč Kategorie D18, D21, H18, H21 : 510,- Kč

Vzdálenosti:
Parkování – centrum od 200 m do cca 600 m
Centrum v místě prezentace v sobotu a v neděli
Centrum = start = cíl

Parkování: V sadu vlevo od příjezdové cesty z Týna nad Bečvou dle pokynu pořadatelů. Poplatek za automobil je 40,- Kč na den, za autobus 100,- Kč na den. Platí se přímo na místě a doklady o zaplaceném parkování bude vydávat obec Týn nad Bečvou, která je majitelem pozemků parkoviště. Požadavek na parkování autobusu uveďte v přihlášce.

Mapy: Na kopcích, U Huberta, obě 1 : 10 000, ekv. 5m, formát A4, v mapníku, mapový klíč ISOM, digitální tisk KARTUM Prah, hlavní kartograf Pavel Dudík
Předchozí mapy závodního prostoru: Helfštýn 2005 (2005), Krásnice (2003)

Terén: středoevropský terén, smíšený les, kopcovitý (260 – 480 mnm), porostově pestrý, místy velké množství detailů (rýhy, zářezy, skalky, kameny)

Start 00: sobota - 10.00 hodin, neděle – 10.00 hodin

Funkcionáři: Ředitel závodu: Jindřich Smička
Hlavní rozhodčí: Dušan Vystavěl, R1
Stavitel tratí: Daniel Vláčil, R2, Petr Hynek

Zakázaný prostor: až do doby začátku závodu je prostor vyznačený v plánku (viz níže) veden jako zakázaný

Ustanovení pro závod ve sprintu

Centrum: Lipník nad Bečvou, areál SVČ a Gymnázia, bude vymezen prostor pro stavbu klubových tunelů

Prezentace: V pátek 25. 5. 2012 od 18.00 do 22.00 hodin v Lipníku nad Bečvou v budově SVČ, v sobotu 26.5.2012 od 10.00 do 13.00 v centru závodů štafet a dále v sobotu 26.5. od 14.00 do 15.00 v cíli závodu v Lipníku

Kategorie: D21E, D21A, D21C, H21E, H21A, H21C,
Rozdělení závodníků v kategorii H21, D21 bude provedeno k rozhodnému datu 30. 4. 2012 D16A, D18A, D20A, H16A, H18A, H20A,
D12C, D14C, D18C, D35C, D45C, D55C,
H12C, H14C, H18C, H35C, H45C, H55C,
T (= tréninková, kondiční) – středně obtížnost tratě
P (= příchozí, pouze neregistrovaní) – velmi jednoduchá, na úrovni D/H10
Vklady: D12C, D14C, H12C, H14C – 50,- Kč, T – 70,- Kč, P – 20,- Kč, ostatní – 130,- Kč

Předpokládané časy vítězů: Dle soutěžního řádu soutěží sekce OB

Vzdálenosti: Parkování – centrum od 100 m do 600 m
Centrum – start do 200 m
Centrum – cíl 400 m
Parkování: Bezplatné na místních komunikacích (zejména ulice Hranická) – dodržujte pokyny pořadatelů a Městských strážníků.

Mapy: Lipník nad Bečvou, 1: 4000, ekv. 2 m, v mapníku, mapový klíč ISSOM, ofsetový tisk ŽAKET Praha, hlavní kartograf Ondřej Dostál

Terén: částečně historická zástavba, částečně novodobé sídliště, zámecký park. Prostor dosud nebyl pro OB zmapován.

Start 00: 16.00 hodin

Funkcionáři: Ředitel závodu: Jindřich Smička
Hlavní rozhodčí: David Aleš, R1, EA
Stavitel tratí: Dušan Vystavěl, R1

Zakázaný prostor: až do čtvrtka 24. 5. je celý prostor vyznačený v plánku (viz. níže) jako zakázaný pro trénink, testování postupů a veškerý běh. Režim ve dnech 25. a 26. 5. (pátek a sobota) bude upřesněn v pokynech k závodu.

Modelový trénink: Pro závodníky WRE bude k dispozici modelový trénink v pátek od 18 do 22 hodin (prostor bude upřesněn v pokynech)

Vyzývací pohár - ČEZ Challenge Cup

Při závodech proběhne utkání žákovských družstev krajských/oblastních výběrů

Kategorie:
D12 – mladší žákyně (ročník 2000 a mladší)
H12 – mladší žáci (ročník 2000 a mladší)
D14 – starší žákyně (ročník 1998 a 1999)
H14 – starší žáci (ročník 1998 a 1999)

Závody: 26. 5. 2012 10.00 závod tříčlenných štafet, hrad Helfštýn
16.00 závod ve sprintu, Lipník nad Bečvou
27. 5. 2012 10.00 závod tříčlenných štafet, hrad Helfštýn

Způsob bodování: Prvních 10 míst v každé kategorii boduje systémem 25 – 18 – 15 – 12 – 10 -8 – 6 – 4 – 2 – 1 bod. Všechny body se sčítají, vítězem se stává družstvo s nejvyšším bodovým součtem.

Účast: počet přihlášených štafet ani jednotlivců není omezen, všichni členové štafety musí být členy některého z oddílů/klubů oblasti

Ubytování a strava: bude zajištěno pořadatelem pro ucelené družstva. Ubytování je zdarma, strava za ceny uvedené výše v rozpisu.

za SKUP Olomouc: Jindřich Smička, předseda oddílu
za SK Prostějov: Dušan Vystavěl, předseda oddílu

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí sekce OB dne 5. 4. 2012

Plánek č. 1 – Helfštýn
Hrad Helfštýn

Plánek č. 2 – Lipník
Hrad Helfštýn