Terén

 

Popis terénu

Rovinatý, příměstský les, sídliště, areál TK Plus.

Příměstský les též Lesopark Hloučela, jako významný krajinný prvek evidován pod jménem Niva Hloučely. 7 km dlouhý pás parkových, lesoparkových i přírodních porostů podél dolního toku Hloučely na severním okraji Prostějova, mezi silnicí č. 150 z Prostějova do Protivanova a Vrahovickou ulici. Nejhodnotnější přírodní celek na území Prostějova - některé partie mají druhovou skladbou velmi blízko přirozeným lužním lesům (zejména tvrdému luhu), částečně zachovány neregulované říční meandry. Ve střední části (kde dříve rumisko, kam se vyvážely odpady z celého města) mezi hranicí prostějovského katastru a Olomouckou ulicí zřízen roku 1914 zásluhou prof. Rudolfa Wolfa park, od roku 1939 nazýván Wolfovy sady. Sady těžce poškozeny na konci 2. sv. války, kdy z velké části vykáceny a rozryty zákopy. Poté obnoveny.

Předchozí mapy

Prostějov - Hloučela (2015), Plumlovské předměstí (2004), Hloučela (1998)

Fotky terénu



Autoři: Zkal, Zbynek Keppert, Brukotu, Marek Dokoupil