Krajské finále přeboru škol v Orientačním běhu

Přebor škol v orientačním běhu 2009

Krajské finále – OLOMOUCKÝ KRAJ

R O Z P I S

Pořadatel: SK Prostějov - oddíl OB, SPORTCENTRUM – ddm Prostějov, Okresní výbor Asociace školských sportovních klubů, Prostějov

Datum: čtvrtek 21.5.2009

Centrum: Prostějov, Aquapark, Krasická ulice

Doprava: nejlépe vlakem do stanice Prostějov hlavní nádraží a odtud městskou dopravou autobusem číslo 4 – směr Domamyslice, zastávka Koupelky

Odjezdy vlaků z Olomouce hl. směr Prostějov hl.n.

8.30 – 8.58

9.07 – 9.23 (odjezd Jeseník 6.33, Zábřeh na Moravě 8.32)

Odjezdy MHD linky číslo 4 z Prostějov aut.stan do zastávky Koupelky

9.00 – 9.14

9.35 – 9.49

Více informací o místní dopravě v Prostějově na www.ftl.cz/bus/mhd

Přihlášky: do 18.5.2009 nejlépe e-mailem na adresu mchmelar@volny.cz do přihlášky uveďte kategorii, příjmení, jméno, datum narození, školní třídu, číslo SI čipu. Případně lze přihlášku poslat též faxem na číslo 582 330 238.

Přihlášku považujte za doručenou až po obdržení odpovědi

Prezentace: v centru závodu od 9:00 do 10.30 hodin

Informace: Seznam přihlášených, výsledky a další najdete na http://ob.skprostejov.cz/kfps nebo informace poskytne Dušan Vystavěl, orienteering@geodetika.cz, mob.tel. 602 730 417

Start 00: v 11:00

Vzdálenosti: start i cíl do 100 m

Ražení: elektronické SI, závodníkům nevlastnícím SI čip bude bezplatně zapůjčen při prezentaci (při nevrácení či ztrátě čipu bude vymáhán poplatek 600,- Kč)

Mapa: Prostějov – Aquapark, 1 : 5 000, E = 5 m, stav jaro 2009, revize J. Drbal, rozměr A4, mapa bude vodovzdorně upravena

Terén: rovinatý, částečně sídlištní zástavba, částečně park (dobrá průběžnost i viditelnost)

Funkcionáři: ředitel - Dušan Vystavěl

hlavní rozhodčí – Petr Hynek, R1

stavitelé tratí – Jiří Otrusina, Dušan Vystavěl

Vyhlášení výsledků: předpokládané vyhlášení výsledků ve 13 hodin. 3 nejlepší závodníci v každé kategorii obdrží speciální medaile a drobné ceny, vítězná družstva obdrží poháry.

Upozornění: Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Závod bude probíhat za provozu, na přebězích přes komunikace bude asistovat Městská policie, přesto dbejte zvýšené opatrnosti. Lékařskou pomoc si hradí každý účastník ze svého zdravotního pojištění

Po skončení závodu bude všem účastníkům povolen bezplatný vstup do všech vodních atrakcí v aquaparku a to až do skončení zavírací doby. Závodníky upozorňujeme na to, aby si nezapomněli vzít plavky, pedagogický doprovod na to, aby si ošetřil povolení (souhlas) rodičů závodníků, že tito mohou vstupovat do vodních atrakcí aquaparku.

Kategorie

Kategorie v roce 2008/2009

Třída

ročník narození

II

DII a HII

mladší děti

4. - 5. ročník ZŠ

1999, 1998, 1997

III

DIII a HIII

mladší žactvo

6. - 7. ročník ZŠ

1997, 1996, 1995

prima a sekunda osmiletých gymnázií

IV

DIV a HIV

starší žactvo

8. – 9. ročník ZŠ

1995, 1994, 1993

tercie a kvarta osmiletých gymnázií

prima a sekunda šestiletých gymnázií

V

DV a HV

studenti

1. – 4. ročník SŠ

1989 až 1993

kvinta až oktáva osmiletých gymnázií

tercie až sexta šestiletých gymnázií

Pravidla a hodnocení

1. Soutěží se podle pravidel ČSOB ( k dispozici na www.orientacnibeh.cz)

2. Pro určení žáků do jednotlivých kategorií platí pravidlo:

V dané kategorii mohou startovat žáci příslušného ročníku a příslušného roku narození, přičemž obě podmínky musí platit současně.

Závodníci nemohou startovat ve vyšší věkové kategorii !!!

3. Účast:

• V okresních kolech startuje v družstvu školy neomezený počet závodníků.

• V krajském a republikovém finále mohou startovat v družstvu školy v každé kategorii 5 závodníků.

• Krajského kola se může zúčastnit (a bude i hodnocena) každá škola, bez ohledu na to, zda-li se zúčastnila okresního kola

• Každé družstvo vede 1 vedoucí starší 18-let pověřený ředitelstvím příslušné školy.

4. Hodnocení:

• Do soutěže družstev ve všech kategoriích bodují vždy dva nejlepší závodníci! Již od okresních kol se body přidělují podle počtu zúčastněných družstev x 2 ! (Znamená to, že v případě 12 družstev se prvnímu v kategorii přidělí 24 bodů a dalšímu o bod méně. Další závodníci družstva, kteří již nebodují body neberou, ale ani body neumořují. Je zaručeno, že každému družstvu budou přiděleny body!) Body se přidělují dle zúčastněných družstev pro každou kategorii zvlášť.

• Body do soutěže družstev se sčítají:

v kategorii DII, HII (D5, H5) postup jen do krajského kola

v kategorii DIII, HIII + DIV, HIV (D7, H7 + D9, H9) do celostátního kola postupují první dvě školy (v případě rovnosti bodů rozhoduje součet časů)

v kategorii DV, HV (DS, HS) do celostátního kola postupují první dvě školy (v případě rovnosti bodů rozhoduje součet časů)

• Vítězové jednotlivců se vyhlašují samostatně v jednotlivých kategoriích.

V Prostějově, dne 10.4.2009                             

 

                  ředitel závodu:  Dušan Vystavěl                               hlavní rozhodčí: Petr Hynek

Copyright © 2009, SK Prostějov - orientační běh

design by WonderWebWare.com