ROZPIS

Český svaz orientačních sportů – Hanácká oblast / Olomoucký kraj

MISTROVSTVÍ MORAVY A SLEZSKA NA DLOUHÉ TRATI 2012

Datum konání : Sobota 24. 3. 2012

Zařazení do soutěží: 1. závod obl. žebř. Hanácké oblasti – klasická trať, závod HSH Rankingu – koeficient 1.00

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů – Hanácká oblast / Olomoucký kraj

Pořádající subjekt: Sportovní klub Prostějov (JPV)

Druh závodu: klasická trať: pro všechny kategorie

dlouhá trať: pro následující kategorie (uvedeny orientační délky tratí)

H 18 - 14 km
D 18 - 10 km
H 20 + H 21 - 20 km
D 20 + D 21 - 14 km
H 35 - 14 km
D 35 - 10 km

Centrum: Malé Hradisko, okres Prostějov – kulturní dům; vzdálenost parkoviště centrum: cca 400 m. V centru závodu bude umístěno:

- prezentace
- vyčítání čipů (každý závodník je povinen nechat si vyčíst čip, i když závod nedokončí)
- drobné občerstvení (káva, čaj, pivo, limo, cukrovinky, párky, ……)
- vyhlášení výsledků – předpoklad cca ve 14.00 hodin

Kategorie:

Klasická trať: intervalový start
D 10C, 12C, 14C, 16C, 18C, 21C, 35C, 45C, 55C
H: 10C, 12C, 14C, 16C, 18C, 21C, 35C, 45C, 55C, 65C
DH10 N (fáborkovaná trať, bez doprovodu)
HDR (rodiče a děti – klasická, nefáborkovaná trať, s doprovodem)
P (trať pro příchozí – délka cca 3 km)

Dlouhá trať: hromadný start s použitím rozdělovacích metod
D: 18DT, 20DT, 21DT, 35DT
H: 18DT, 20DT, 21DT, 35DT
Start 000:10.30 hodin

Přihlášky:
do soboty 17. března 2012 – do 23.59 hod.(datum obdržení) nejlépe v přihláškovém systému Hanácké oblasti http://www.obhana.cz/prihlasky.asp nebo e-mailem na adresu: mchmelar@volny.cz

Výjimečně je možno zaslat přihlášku faxem na číslo 582 330 238, nebo písemně na adresu: SK Prostějov, Sportovní 1, 796 01 Prostějov. Přihlášky po termínu jen dle možností pořadatelů a za zvýšený vklad.

Vklady:
žactvo (vč.HDR), příchozí(klasika) základní 40 Kč/1 závodník – zvýšený 60 Kč
dorost, dospělí, veteráni (klasika) základní 70 Kč/1 závodník – zvýšený 100 Kč
dlouhá trať základní 100,- Kč/1 závodník – zvýšený 140 Kč
případné zapůjčení SI karty 10,- Kč/1 závodník

Způsob úhrady:
1. Vklady uhraďte na účet 249075059/0300 – ČSOS, a.s., Poštovní spořitelna – majitel účtu OOS SK Prostějov, Sportovní 1, 796 01 Prostějov. Jako variabilní symbol uveďte 270324 + číslo oddílu dle platného adresáře ČSOS, jinak Vaše platba nebude identifikována. 2. V hotovosti přímo na prezentaci.

Informace: http://ob.skprostejov.cz/dt

Dušan Vystavěl – email: orienteering@geodetika.cz, mobil 602 730 417

Prezentace: Sobota 24. 3. 2012 od 8.30 do 10.00 hodin

Mapy:
klasická trať (1 mapa): 1:10 000, E = 5 m, formát A4, vodovzdorně upravena, revize 3/2012
dlouhá trať (3 mapy): 1:15 000, E = 5m, formát A4, vodovzdorně upraveny, revize 3/2012
Mapovali: členové oddílu SK Prostějov

Popisy: piktogramy budou k dispozici na shromaždišti

Ražení: Elektronické - Sportident

Vzdálenosti: Centrum závodu – start klasické trati: cca 600 m

Centrum závodu – start dlouhé trati: 12 km /15 minut autobusem + cca 100 pěšky

Centrum závodu – cíl: cca 600 m

Záchody: V centru – v kulturním domě, nouzové na startu

Parkování: Dle pokynů pořadatelů bezplatně v obci na místních komunikacích

Doprava: Pořadatel zajišťuje bezplatně dopravu na start všem závodníkům startujícím na dlouhé trati.

Ubytování: Pořadatel nezajišťuje.

Funkcionáři:

Ředitel závodu: Dušan Vystavěl
Hlavní rozhodčí: Jindřich Smička, R1
Stavitelé tratí: Petr Hynek, Dušan Vystavěl
Protesty: případné protesty s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Adresa pro případné doručení protestu prostřednictvím pošty: SK Prostějov, Sportovní 1, 796 01 Prostějov
Výsledky: Oficiální výsledky budou zveřejněny na stránkách Hanácké oblasti

Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu HO a Prováděcích předpisů HO pro rok 2012.

Upozornění: Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí HO dne 23. 2. 2012

Dušan Vystavěl (ředitel závodu) a Jindřich Smička (hlavní rozhodčí)