MISTROVSTVÍ ČR V OB NA KLASICKÉ TRATI, WRE

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V OB NA DLHÝCH TRATIACH

15. a 16. 9. 2018, Kladky

Pořadatelé

Mediální partner

Partneři závodu

Partneři ČSOS
Staň se fanouškem

Propozicie

Propozicie ke stažení ve formátu (.pdf)

Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu na dlhých tratiach
Slovenský rebríček jednotlivcov – INOV 8 Cup v orientačnom behu
Kladky, Česká republika, 15. - 16. 9. 2018

Propozicie_MSR2018

Slovenský zväz orientačných športov

Technické zabezpečenie:

Oddíl orientačního sportu SK Prostějov (JPV) a Klub orientačního běhu Konice (KON) v spolupráci s TJ Slávia Žilinská univerzita Žilina (VZA)

Termín:

15. – 16. 9. 2018

Miesto pretekov:

MSR dlhá trať, SRJ INOV 8 cup: Kladky, okres Prostějov, Česká republika

Centrum pretekov, zhromaždisko:

15.9. - 16.9. lyžiarsky areál Kladky GPS: 49.6571192N, 16.8282128E

Klasifikácia pretekov:

 • 16.9.2017 (sobota) - otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu na dlhej trati s určeným poradím kontrolných stanovíšť
 • 17.9.2017 (nedeľa) - otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu na dlhej trati s určeným poradím kontrolných stanovíšť

Kategórie:

 • 15.9.2018 (sobota), SRJ INOV 8 cup – dlhá trať
 • M-12, M-14, M-16, M-18, M-20, M21-E, M21-B, M21-D, M40-, M45-, M50-, M55-, M60-, M65-, M70-
 • W-12, W-14, W-16, W-18, W-20, W21-E, W21-B, W35-, W40-, W45-, W50-, W55-, W60-, W65-
 • Verejné preteky OPEN S a OPEN (tréninkové tratě dlžky cca 4 a 8 km)

 • 16.9.2018 (nedeľa ), M SR dlhá trať
 • M-14, M-16, M-18, M-20, M21-, M35-, M40-, M45-, M50-, M55-, M60-, M65-, M70-
 • W-14, W-16, W-18, W-20, W21-, W35-, W40-, W45-, W50-, W55-, W60-, W65-
 • Verejné preteky M-12C, W-12C, OPEN S a OPEN (tréninkové tratě dlžky cca 4 a 8 km)

Prihlášky:

do 27.8.2018 cez prihlasovací systém IPS na stránke SZOŠ na adrese: https://is.orienteering.sk

Vo výnimočnom prípade e-mailom na mchmelar@volny.cz Na každé preteky je potrebné prihlásiť sa samostatne. Prihlášku e-mailom považujte za doručenú po jej spätnom potvrdení. Prihlášky po termíne budú prijímané v rámci možností organizátora a len za zvýšené štartovné. Prihlášky a zmeny po 3.9.2018 budú možné len do kategórii OPEN S A OPEN.

Poplatky:

 • názov účtu: SLÁVIA Žilinská univerzita
 • adresa: ul. Vysokoškolákov 8014/34, 010 08 Žilina
 • banka: Fio banka, a.s., pobočka Žilina
 • : SK95 8330 0000 0025 0111 1373
 • variabilný symbol: 127
 • SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
 • Do poznámky uveďte: štartovné MSR, SRJ + názov klubu
 • Vo výnimočných prípadoch je možné poplatky uhradiť pri prezentácii.

Štartovné:

 • MSR dlhá trať do 27.8.2018 do 3.9.2018
 • M,W 16 - M,W60 8.-EUR 12.-EUR
 • M,W 14, M,W65, M70, OPEN S, OPEN 6.-EUR 9.-EUR
 • M,W -12 4.-EUR 5.-
 • RJ INOV 8 cup, dlhá trať
 • M,W 16 - M,W60 7.-EUR 11.-
 • M,W 14, M,W21-C, M,W65, M70, OPEN 5.-EUR 8.-EUR
 • M,W -12 4.-EUR 5.-

Raziaci systém:

Bude použitý raziaci systém SportIdent-SI, prosíme uviesť číslo vlastného SI čipu do prihlášky. Požičanie čipu možné za 1.-EUR/deň. V prípade nevrátenia čipu bude organizátor vymáhať úhradu 30.-EUR.

Ubytovanie:

Organizátor zabezpečuje len núdzové ubytovanie vo vlastných spacích vakoch v školách (do 25 km od centra pretekov):

a) z piatku 14.9.2018 na sobotu 15.9.2018 – zdarma

b) zo soboty 15.9.2018 na nedeľu 16.9.2018 za 3.-EUR/osoba/noc

V miestach núdzového ubytovania (školy) bude možnosť objednať aj večere (cca 4.-EUR) a raňajky (cca 2.-EUR). Objednávky ubytovania a stravovania (večere, raňajky) emailom na adresu dusanvystavel@seznam.cz Ďalšie možnosti ubytovania budú zverejnené na webe pretekov.

Stravovanie:

Bufet na zhromaždisku v sobotu a v nedeľu.

Doprava:

Organizátor nezabezpečuje

Prezentácia:

 • sobota, 15.9.2018, 9:00-13:00
 • nedeľa, 16.9.2018, 8:00-8:30
 • zhromaždisko MSR dlhá trať, SRJ-INOV 8 cup

Štart 00:

 • SRJ - sobota 14:00 hod
 • MSR dlhá trať - nedeľa 9:00 hod

Mapy

 • M SR dlhá trať
 • ISOM 2017, stav august 2018
 • M,W16 – M,W21 1:15 000, e = 5m
 • Ostatné kategórie 1:10 000, e = 5m

 • SRJ
 • ISOM 2017, stav august 2018
 • M,W16 – M,W21 1:15 000, e = 5m
 • Ostatné kategórie 1:10 000, e = 5m

Vzdialenosti:

 • Parkovisko – centrum do 400 m
 • Centrum – start do 3 000 m
 • Centrum – ciel 0 m
 • Parkovisko – ubytovanie do 25 km

Terén

Kopcovitý terén s miestnym výskytom terénnych detailov – kamene, skalky. Les prevažne listnatý, alebo zmiešaný. Priebežnosť a viditeľnosť prevažne dobrá, prakticky bez sezónneho podrastu. Stredná hustota chodníkov a ciest.

Vyhlásenie výsledkov:

 • SRJ cca 17:30 hod
 • MSR dlhá trať cca 12:30 hod

Hlavný funkcionári:

 • Ředitel závodu: Dušan Vystavěl
 • Hlavní rozhodčí: Miroslav Hlava (R1)
 • Stavba tratí: semifinále Jiří Otrusina (R1)
 • finále Jakub Zimmermann (R1)
 • IOF advisor (WRE – neděle): Adam Chromý

Informácie:

Poznámky:

Všetci štartujúci pretekári sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne, na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.

Schvaľovacia doložka:

Tieto propozície boli schválené Sekciou OB SZOŠ dňa 6. 4. 2018.

Dušan Vystavěl
riaditeľ pretekov

Miroslav Hlava
hlavný rozhodca