MISTROVSTVÍ ČR V OB NA KLASICKÉ TRATI, WRE

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V OB NA DLHÝCH TRATIACH

15. a 16. 9. 2018, Kladky

Pořadatelé

Mediální partner

Partneři závodu

Partneři ČSOS
Staň se fanouškem

Prostor závodu
Popis terénu

Členitý , kopcovitý, smíšený les, střední hustota komunikací. 80% terénu nebylo nikdy zmapováno, pouze v JZ části prostoru se běžela klasická trať AMS 2014, ČAH 2015 a ME neslyšících. Můžete se těšit na tradiční tvrdou kontinentální klasickou trať, podobnou svým charakterem klasice AMS 2014 či MS 2008.

Předchozí mapy / Previous Maps

Stará mapa Ošíkov zasahující částečně do závodního prostoru.

Emargované prostory / Embargoed areas

Dle IOF rules se embargo oblasti vztahuje na všechny potenciální členy týmu (běžce, vedoucí týmů, trenéry, lékaře, fyzioterapeuty atd.) a všechny ostatní, kteří mohou díky znalosti terénu ovlivnit výsledky soutěže. Embargované oblasti jsou embargovány s přísným embargem, což znamená, že soutěžící, vedoucí týmů a další osoby, které díky znalosti terénu mohou ovlivnit výsledky soutěží, nemohou zcela vstupovat do vyznačené oblasti, a to ani po turistických cestách nebo veřejných komunikacích.

According to the IOF Competition Rules, embargoed areas applies to all potential Team members (runners, team leaders, coaches, doctors, physiotherapist, etc.) and all other who, through knowledge of the terrain, may influence the results of the competitions. Embargoed areas are embargoed with strict embargo, meaning that competitors, team officials, and other persons, who, through knowledge of the terrain, may influence the results of the competitions, are not allowed to enter the area even on tourist or public roads.