MISTROVSTVÍ ČR V OB NA KLASICKÉ TRATI, WRE

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V OB NA DLHÝCH TRATIACH

15. a 16. 9. 2018, Kladky

Pořadatelé

Mediální partner

Partneři závodu

Partneři ČSOS
Staň se fanouškem

Rozpis

Rozpis ke stažení ve formátu (.pdf)

Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati
Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP – žebříček A
závod WRE
veřejný závod

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN

Český svaz orientačních sportů (ČSOS)

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT

Oddíl orientačního sportu SK Prostějov (JPV) a KOB Konice (KON)

DATUM

15. – 16. 9. 2018

CENTRUM

Kladky (okres Prostějov) – lyžařský areál, 49.6571192N, 16.8282128E. V místě bude dostatek místa pro postavení klubových stanů. V místě bude dostatek místa pro zaparkování osobních aut – parkování bude zpoplatněno částkou 50 Kč za oba dva dny.

DRUH ZÁVODU

 • Sobota 15. 9. 2018 klasická trať – kvalifikace (kvalifikace závodu WRE pro kategorie D21 a H21)
 • Neděle 16. 9. 2018 klasická trať – finále (závod WRE pro kategorie D21A a H21A)

KATEGORIE

 • Mistrovství ČR: D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20, H21
 • Veteraniáda ČR: D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80
 • Veřejný závod: T4 a T8 (tréninkové tratě délky cca 4 a 8 km)

PRÁVO STARTU

 • Mistrovství ČR: v kategoriích D/H 16 – D/H 21 je právo startu omezeno – viz platný Soutěžní řád a prováděcí předpisy sekce OB ČSOS pro rok 2018
 • Veteraniáda ČR: bez omezení
 • Veřejný závod: bez omezení

PŘIHLÁŠKY

Za základní vklad do pondělí 27. 8. 2018, přes přihlašovací systém http://oris.orientacnisporty.cz/. Zahraniční závodníci v kategorii D/H 21 se přihlásí přes IOF Eventor. Ve výjimečných případech v povinném formátu ČSOS e-mailem na adresu: mchmelar@volny.cz (přihlášku považujte za přijatou až po obdržení potvrzení).

Dodatečné přihlášky do kategorií Mistrovství a Veteraniády ČR budou přijímány do pondělí 3. 9. 2018 za 150% základního vkladu. Po tomto termínu je možné se přihlásit již pouze do veřejného závodu. Dodatečné přihlášky do kategorií veřejného závodu budou přijímány i na prezentaci za 150 % základního vkladu.

Upozornění: Každý závodník v kategorii D/H 21 musí ve své přihlášce uvést své IOF ID! Nemáte – li dosud IOF ID založeno získáte ho registrací v IOF Eventoru http://eventor.orienteering.org

VKLADY (základní)

 • DH16 – DH55: 400 Kč/oba dny dohromady
 • DH60 – DH75, H80: 320 Kč/oba dny dohromady
 • T4 a T8: 160 Kč/den

Platby za vklady, půjčovné SI a ubytování je nutné odeslat nejpozději v termínu uzávěrky přihlášek bankovním převodem na účet OOS SK Prostějov, vedený u ČSOB a. s., číslo účtu 249075059/0300, VS uveďte ve tvaru 1509xxxx, kde xxxx je číslo oddílu dle Adresáře ČSOS. Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována.

PREZENTACE

 • Sobota 15. 9. 2018 9:00 – 11:00 v centru závodů
 • Neděle 16. 9. 2018 8:00 – 8:30 v centru závodů – pouze změny a dohlášky do T4,T8.

VZDÁLENOSTI

 • Parkoviště – centrum do 400 m
 • Centrum – start do 3 000 m
 • Centrum – cíl 0 m
 • Parkoviště – ubytování do 25 km

START 00

 • Sobota 15. 9. 2018 – kvalifikace, 12:00, intervalový
 • Neděle 16. 9. 2018 – finále, 9:30, intervalový

TERÉN

Kopcovitý, hluboká údolí, porostově pestrý. Středně hustá síť komunikací. Předchozí mapa pro OB Zahálkovy skalky (2015), Ošíkov (2016).

MAPY

Pro kategorie DH16 – DH21, T8: 1:15 000, E=5m, mapový klíč: ISOM 2017, stav VIII/2018. Pro ostatní kategorie: 1:10 000, E=5m, mapový klíč: ISOM 2017, stav VIII/2018

Autoři map: Bohumil Háj (hlavní kartograf), Zdeněk Rajnošek, Jan Potštejnský, Petr Mareček

Pro všechny kategorie budou mapy vodovzdorně upraveny.

SYSTÉM RAŽENÍ

Pro všechny kategorie bude použit elektronický razící systém SPORTIdent. Závodníci s vlastním SI–čipem uvedou jeho číslo v přihlášce, ostatní mají možnost zapůjčení čipu od pořadatele za cenu 50 Kč/den. Požadavky na zapůjčení uveďte v přihlášce a úhradu proveďte společně s vkladem. Lze použít čipy verze 5, 6, 8, 9, 10, 11, SIAC, SI jednotky NEBUDOU v režimu AIR+.

INFORMACE

PŘEDPIS, PŘEDPOKLÁDANÉ ČASY VÍTĚZŮ

Závodí se podle platných Pravidel OB, platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS pro rok 2018 a Pravidel IOF.

Protesty pro kategorie WRE dle pravidel IOF.

PROTESTY

Vklad při podání protestu je 400 Kč. Protesty proti oficiálním výsledkům možno doručit na adresu: Miroslav Hlava, Tyršova 397, 798 52 Konice

UPOZORNĚNÍ

Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Zdravotní službu bude zajišťovat ZZS Olomouckého kraje.

Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí OB) je možné pouze se souhlasem ředitele závodů.

UBYTOVÁNÍ

Pořadatel zajišťuje pouze nouzové ubytování ve vlastním vybavení ve školách (do 25 km od centra závodů):

 1. z pátku 14. 9. 2018 na sobotu 15. 9. 2018 za 80 Kč/osobu/noc
 2. ze soboty 15. 9. 2018 na neděli 16. 9. 2018 za 80 Kč/osobu/noc.
V místech nouzového ubytování (školy) bude možnost objednat i večeře (cca 100 Kč) a snídaně (cca 50 Kč).

Objednávky ubytování a stravování (večeře, snídaně) uveďte v přihlašovacím systému http://oris.orientacnisporty.cz a úhradu proveďte společně s vkladem.

Další možnosti ubytování budou uvedeny na webu závodu.

STRAVOVÁNÍ

V průběhu závodů bude zajištěn stánkový prodej s klasickým sortimentem v dostatečném množství.

TRÉNINK

Relevantní tréninkové prostory jsou: Nectavské údolí (západní část – Flinťour) a U Zeleného kříže. Objednání map (*.ocd souborů) na adrese hlava@iresta.cz

FUNKCIONÁŘI

 • Ředitel závodu: Dušan Vystavěl
 • Hlavní rozhodčí: Miroslav Hlava (R1)
 • Stavba tratí: semifinále Jiří Otrusina (R1), finále Jakub Zimmermann (R1)
 • IOF advisor (WRE – neděle): Adam Chromý

Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 19.3.2018

Dušan Vystavěl
ředitel závodu

Miroslav Hlava
hlavní rozhodčí