POSLEDNÍ KUFR, 5. 11. 2011 - TOVAČOV

Rozpis:

Datum konání: Sobota 5. 11. 2011

Zařazení do soutěží: 8. závod obl. žebř. Hanácké oblasti – podzim, závod HSH Rankingu – koeficient 1.00, „Dny orientace v přírodě – Olomoucký kraj – jih“

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů - Hanácká oblast /Olomoucký kraj

Pořádající subjekt: Sportovní klub Prostějov (JPV)

Druh závodu: sprint

Shromaždiště: Tovačov, sportovní hala, Nádražní ulice č.p. 333, vzdálenost parkoviště centrum : cca 400 m

V centru závodu bude umístěno:

- prezentace
- vyčítání čipů (každý závodník je povinen nechat si vyčíst čip, i když závod nedokončí)
- drobné občerstvení (káva, čaj, pivo, limo, cukrovinky, párky, ……)
+ v případě nepříznivého počasí také:
- vyhlášení výsledků a kulturní program – předpoklad od 13.30 hodin

Kategorie:
D: 10C, 12C, 14C, 16C, 18C, 21C, 35C, 45C, 55C
H: 10C, 12C, 14C, 16C, 18C, 21C, 35C, 45C, 55C, 65C
HDR (rodiče a děti – klasická, nefáborkovaná trať, s doprovodem)

P (trať pro příchozí – délka cca 2 km)
Start 000: 11.00 hodin

Přihlášky: do neděle 30. října 2011 – do 23.59 hod. (datum obdržení) nejlépe v přihláškovém systému Hanácké oblasti www.obhana.cz/prihlasky.asp nebo e-mailem na adresu: mchmelar@volny.cz Výjimečně je možno zaslat přihlášku faxem na číslo 582 330 238, nebo písemně na adresu: SK Prostějov, Sportovní 1, 796 01 Prostějov. Dodatečné přihlášky (+50 %) do středy 2. listopadu 2011 do 20.00 hod., pozdější přihlášky jen dle možností pořadatelů a za dvojnásobný vklad.

Vklady: žactvo, příchozí 40,- Kč/1
závodník dorost, dospělí, veteráni 70,- Kč/1 závodník
případné zapůjčení SI karty 10,- Kč/1 závodník

Vklady nemusí platit seniorští a juniorští reprezentanti a také všechny závodnice s křestním jménem, nebo příjmením Miriam. Všichni závodníci, kteří úspěšně absolvují závod, budou mít bezplatný vstup na prohlídku zámku a rovněž na zámeckou věž – věnovalo Město Tovačov.

Způsob úhrady: 1. Vklady uhraďte na účet 158069091/0600 – GE Money Bank, a.s. – majitel účtu SK Prostějov, Sportovní 1, 796 01 Prostějov, IČ 00544264. Uveďte prosím specifický symbol 104 a variabilní symbol 271105 + číslo oddílu dle platného adresáře ČSOB, jinak Vaše platba nebude identifikována. 2. V hotovosti přímo na prezentaci.

Informace: www.obhana.cz, ob.skprostejov.cz/tovacov, Dusan Vystavěl – email: orienteering@geodetika.cz, mobil 602 730 417

Prezentace: Sobota 5. 11. 2011 od 9.30 do 10.45 hodin

Mapa: Tovačov, 1:5 000, E = 2,5m, formát A4, vodovzdorně upravena
Mapoval: José Marduk – duben 2011

Popisy: piktogramy budou k dispozici na shromaždišti

Ražení: Elektronické – Sportident, neregistrovaným a příchozím čip zapůjčíme

Vzdálenosti: Shromaždiště – start a cíl (Náměstí) : cca 300 m – modrobílé fáborky
Shromaždiště – prostor vyhlašování (zámek) : cca 500 m

Záchody: V centru – ve sportovní hale, cestou na start NELZE!

Parkování: Dle pokynů pořadatelů bezplatně v okolí sportovní haly.

Funkcionáři:

Ředitel závodu: Dušan Vystavěl
Hlavní rozhodčí: Petr Hynek, R3
Stavitel tratí: Daniel Vláčil

Protesty: případné protesty s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Adresa pro případné doručení protestu prostřednictvím pošty: SK Prostějov, Sportovní 1, 796 01 Prostějov

Vyhlašování výsledků: od 13.30 hodin a, v případě příznivého počasí – na zámku (první nádvoří) b, v případě nepříznivého počasí – ve sportovní hale

Výsledky: Oficiální výsledky budou zveřejněny na stránkách Hanácké oblasti

Ceny: Závodníci na 1. - 3. místě v každé kategorii obdrží diplom a drobnou věcnou cenu. Vítězové hlavních kategorií (D21C a H21C) obdrží rovněž peněžitou cenu 1 000,- Kč. Dále bude provedeno vyhlášení celkových výsledků Hanáckého žebříčku jednotlivců a štafet.

Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu HO a Prováděcích předpisů HO pro rok 2011.

Upozornění: Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.

Jak se již stalo dobrou tradicí (zejména zásluhou závodníků z Bruntálu a Zlatých Hor :), za což jim patří poděkování) přivítáme, když se dostavíte na start závodu ve „společenském“ oděvu (masce) – letos opět vyhodnotíme a odměníme až 12 nejlepších oděvů (masek).

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí HO dne 17. 9.2011

Za pořadatele Dušan Vystavěl (ředitel závodu) a Petr Hynek (hlavní rozhodčí)

template by © wonderwebware.com

TOPlist