Rozpis

Datum konání: Pátek 5.října 2012
Zařazení do soutěží: závod Rankingu – koeficient 1.04, závod Sprint Cup 2012
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, Marketingová společnost TK PLUS
Pořádající subjekt: SKUP Olomouc a SK Prostějov
Druh závodu: sprint (startovní interval 1 minuta)
Centrum: Olomouc, Horní náměstí – budova Magistrátu města Olomouce a její nejbližší okolí
V centru závodu bude umístěno:
- prezentace
- start závodu, cíl závodu
- vyčítání čipů (každý závodník je povinen nechat si vyčíst čip, i když závod nedokončí)
- občerstvení po závodě
- vyhlášení výsledků – předpoklad cca v 17.30 hodin
Kategorie:
ženy: D12, D14, D16, D18, D21, D35, D45, D55, DEelita – hlavní kategorie
muži: H12, H14, H16, H18, H21, H35, H45, H55, HElita – hlavní kategorie
Právo startu v kategorii DE a HE:
- 40 závodníků v kategorii mužů, 30 závodnic v kategorii žen na základě umístění v Rankingu
- zahraniční závodníci, kteří se prokážou výsledkem z MS nebo ME, eventuelně zařazením do výkonnostní skupiny E ve své zemi
Příchozí – speciální kategorie pro neregistrované závodníky, zájemce o vyzkoušení orientačního běhu.
Start 000: 16.00 hodin
Přihlášky: do pátku 21.září 2012 – do 23.59 hod.(datum obdržení) nejlépe v přihláškovém systému Hanácké oblasti http://www.obhana.cz/prihlasky.asp nebo e-mailem na adresu: smicka@seznam.cz.
Výjimečně je možno zaslat přihlášku faxem na číslo 582 330 238, nebo písemně na adresu: SK Prostějov, Sportovní 1, 796 01 Prostějov. Přihlášky po termínu jen dle možností pořadatelů a za zvýšený vklad.
Vklady: žactvo, příchozí základní 40 Kč/1 závodník – zvýšený 60 Kč
dorost, dospělí, veteráni základní 70 Kč/1 závodník – zvýšený 100 Kč
Způsob úhrady:
1. Vklady uhraďte na účet 249075059/0300 – ČSOS, a.s., Poštovní spořitelna – majitel účtu OOS SK Prostějov, Sportovní 1, 796 01 Prostějov. Jako variabilní symbol uveďte 0510 + číslo oddílu dle platného adresáře ČSOS, jinak Vaše platba nebude identifikována.
2. V hotovosti přímo na prezentaci.
Informace: http://www.obhana.cz; http://ob.skprostejov.cz Dušan Vystavěl – email : orienteering@geodetika.cz, mobil 602 730 417
Prezentace:
Pátek 5.10.2012 od 14.45 do 15.45 hodin v centru závodu (radnice)
Mapa: Olomouc – centrum:
1:4 000, E = 5 m, formát A4, vodovzdorně upravena, revize 8/2012, hlavní kartograf Josef Marduk, ofsetový tisk Žaket Praha
Popisy: pouze na mapách !!!
Ražení: Elektronické - Sportident
Vzdálenosti:
parkování centrum: do cca 500 metrů
centrum – start: 50 m
centrum – cíl: 50 m
Parkování: na veřejných parkovištích města Olomouce
Převlékání: bude upřesněno
Záchody: bude upřesněno
Doprava: Pořadatel nezajišťuje
Ubytování: Pořadatel nezajišťuje.
Funkcionáři:
Předseda organizačního výboru: Josef Váňa – TK plus
Místopředseda org. výboru: Ivan Matějů – místopředseda ČSOS
Místopředseda org. výboru: Dušan Vystavěl – předseda KS OS Olomouckého kraje
Ředitel závodu: Jindřich Smička
Hlavní rozhodčí: David Aleš, R1
Stavitel tratí: Daniel Vláčil
Protesty: případné protesty s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Adresa pro případné doručení protestu prostřednictvím pošty : SK Prostějov, Sportovní 1, 796 01 Prostějov
Výsledky: Oficiální výsledky budou zveřejněny na www stránkách závodu.
Ceny, vyhlášení výsledků:
Prvních 6 závodníků v hlavních kategoriích tj. DE a HE obdrží medaile, diplomy a peněžité ceny ve výši: 1.místo – 6 000,- Kč, 2.místo – 5 000,- Kč, 3.místo – 4 000,- Kč, 4.místo – 3 000,- Kč, 5.místo – 2 000,- Kč, 6.místo – 1 000,- Kč. Vítězové obdrží pohár primátora. Prvních 6 závodníků v kategoriích D16, D18, H16 a H18 obdrží medaile, diplomy a drobné věcné ceny. Vítězové obdrží peněžitou cenu 1 000,- Kč. Prvních 6 závodníků v ostatních kategoriích obdrží medaile, diplomy a drobné věcné ceny.
Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOS.
Upozornění: Závodníci závodí na vlastní nebezpečí.Doprava v prostoru závodu nebude zastavena, pouze omezena – DBEJTE OSOBNÍ BEZPEČNOSTI!!!
Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí ČSOS dne 30.6.2012

Josef Váňa (předseda organizačního výboru)
Jindřich Smička (ředitel závodu)