Pokyny

Pokyny ke stažení ve formátu .pdf (196 kB).

ŽEBŘÍČEK B – MORAVA 5. - 6. 9.2015 Buková, Benešov

Sobota 5.9. - KLASICKÁ TRAŤ, neděle 6.9 – KRÁTKÁ TRAŤ


Centrum:
sobota – BUKOVÁ (okr. Prostějov), louka za obcí směrem na Benešov 49.5115986N, 16.8206811E
neděle – BENEŠOV (okr. Blansko), louka směrem ke Skalkám 49.5059975N, 16.7777658E

Příjezd: po oba dva dny od Prostějova i od Boskovic po silnici III/37357. Upozornění pro přijíždějící od Prostějova – po oba dva dny probíhají v Protivanově a v Bukové hody. Provoz nebude nijak omezen, minimálně v Protivanově na náměstí se dá očekávat zvýšené množství aut, chodců a kolotočů a jiných pouťových atrakcí.

Parkování: po oba dva dny na loukách. Doprava (nájezd a výjezd) bude organizována pořadatel – DBEJTE JEJICH POKYNU! Za parkování bude vybírán poplatek 30,- Kč za jednotlivý den, resp. 50,- Kč za oba dva dny.

Vzdálenosti: sobota
parkoviště – centrum=cíl 100 – 500 m
centrum – start (modrobílé fáborky) 900 m / 20 m převýšení

neděle
parkoviště – centrum=cíl 100 – 500 m
centrum – start (modrobílé fáborky) 1400 m /20 m převýšení

Start: sobota - od 12.00 intervalový dle startovních listin, s výjimkou kategorií HDR a P, které odstartují dle pokynů startéra na krabičku v čase 00 – 150
neděle - od 10.00 intervalový dle startovních listin, s výjimkou kategorií HDR a P, které odstartují dle pokynů startéra na krabičku v čase 00 – 120

Mapy:
sobota – PRAMEN ZÁBRANY, ekvidistance 5m, formát A4, v mapníku
pro kategorie D 16B, D18B, D20B, D21B, H16B, H18B, H20B, H21B a H35B v měřítku 1:15 000, ofsetový tisk - ŽAKET
pro ostatní kategorie v měřítku 1:10 000, laserový tisk - ŽAKET

neděle – PRAMEN PUNKVY, ekvidistance 5m, formát A4, v mapníku, pro všechny kategorie v měřítku 1:10 000, laserový tisk - ŽAKET

Mapovali: Zdeněk Lenhart a Evžen Cigoš (2014), revize (VIII/2015) Marcel Skřivanek a Jiří Otrusina

Zvláštní mapové značky:
zelený křížek = vývrat
černý křížek = zvláštní umělý objekt
zelené kolečko = výrazný strom
modré kolečko = studna
bílá tečka = vzrostlý strom
čárka přes cestu = závora

Mapy se odevzdávají po oba dva dny, výdej map samostatně v sobotu i v neděli – čas výdeje bude oznámen rozhlasem.

Každý účastník sobotního či nedělního závodu obdrží jako dárek mapu celého prostoru v měřítku 1:15 000, formátu A3. Výdej těchto map bude vedoucím oddílů po skončení nedělního závodu.

Ražení: elektronické (SportIdent), pro případ selhání razící jednotky budou na každé kontrole umístěny rezervní kleště, kterými závodník orazí průchod kontrolou do R – políček v mapě

Popisy kontrol: po oba dva dny na shromaždištích ve formě piktogramů se samoobslužným vyzvednutím

Občerstvení: po oba dva dny v cíli voda a iontový nápoj. V sobotu občerstvovací stanice, které jsou zakresleny na mapě na tratích (na postupu) – stanice na zpevněné cestě.

Zakázané prostory: v závodním prostoru platí zákaz vstupu do oplocenek zmapovaných značkou 524 „vysoký plot“ a na soukromé pozemky – značka 527 „sídliště“ a další prostory označené cedulemi „Zakázaný prostor“.

Povinné úseky: start – začátek orientace, poslední kontrola – cíl, povinné úseky budou označeny červenobílými fáborky, nebo koridory.

Časový limit: sobota – 180 minut, neděle – 90 minut

WC: kabiny a pisoár Toi-Toi na shromaždištích

Mytí: hasičská cisterna a lavory na shromaždištích

Zdravotní služba: po oba dva dny zajišťuje ZZS JmK Boskovice

Vyhlášení vítězů: na shromaždištích, přesný čas a rozsah vyhlášení bude upřesněn rozhlasem – předpoklad sobota 17.30 hodin, neděle 14.30 hodin.

Protesty: případné protesty doložené vkladem 200,- Kč do rukou hlavního rozhodčího. Písemné protesty proti oficiálním výsledkům je možno doručit na adresu: OOS SK Prostějov, Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov

Jury závodu: složení jury bude vyvěšeno v centru před startem závodu

Ubytování: pro ty závodníky, kteří si objednali nouzové ubytování je zajištěno ve školní tělocvičně v Benešově. Tělocvična bude otevřena v sobotu od 18 hodin, v neděli do 10 hodin je potřeba tělocvičnu vyklidit.

Stravování: vzhledem k naprosto minimálním požadavkům na zajištění stravy (So večeře a Ne snídaně) pořadatel tyto služby nezajišťuje.

Na shromaždišti bude zajištěn stánkový prodej „obvyklých“ poživatin a nápojů – zajišťuje společnost MP Lesy.

Hlavní funkcionáři závodů:
Ředitel - Dušan Vystavěl (602 730 417)
Hlavní rozhodčí - Jiří Otrusina, R2
Stavba tratí - Jindřich Smička R1, Marcel Skřivanek, Ondřej Vystavěl

Poděkování: Pořadatelé děkují vlastníku lesa - společnosti MP LESY za velmi vstřícný přístup a pomoc při zajištění závodů. Poděkování patří také uživatelům luk – družstvu TAURUS Protivanov a panu Kubalíkovi z Benešova.

Poděkování dále patří obcím Buková a Benešov z podporu a také Olomouckému kraji a Statutárnímu městu Prostějov za finanční podporu.

Správný směr přejí organizátoři z OOS SK Prostějov !