Rozpis závodu

Rozpis ke stažení ve formátu .pdf (418 kB).

Český svaz orientačních sportů a Oddíl orientačního sportu SK Prostějov

Žebříček – B Morava (6. a 7. závod), Český pohár veteránů, žebříček Hanácké oblasti (1.HŽP), Závod Jihomoravské ligy (10.JmL), Veřejný závod v orientačním běhu

Datum konání: sobota 5. září 2015 klasická trať
neděle 6. září 2015 krátká trať

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt: Oddíl orientačního sportu SK Prostějov (JPV)

Centrum závodů:
sobota – BUKOVÁ (okr. Prostějov), louka za obcí směrem na Benešov 49.5115986N, 16.8206811E
neděle – BENEŠOV (okr. Blansko), louka směrem ke Skalkám 49.5059975N, 16.7777658E

Prezentace:
sobota – v centru závodu - Buková – 9.30 – 11.00 hodin
neděle – v centru závodů – Benešov – 8.30 – 9.00 hodin

Kategorie:
po oba dva dny:
D14B, D16B, D18B, D20B, D21B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B, D70B, D75B
H14B, H16B, H18B, H20B, H21B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B, H80B
D10C, D12C, H10C, H12C, DH10N (smajlíci)
HDR* (rodiče a děti) – „Rodič má být doprovodem, nikoli pohonem“ – Antonín Věžník – 3. 7. CSM Jevíčko
P – jednoduchá trať pro příchozí (2 – 3 km)
T – tréninková trať (4 – 6 km)

pouze v sobotu:
D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C
H14C, H16C, H18C, H21CL, H21CK, H35C, H45C, H55C, H65C
Předpokládané časy vítězů dle Soutěžního řádu Sekce OB a HO.

Přihlášky: prostřednictvím svazového systému ORIS http://oris.orientacnisporty.cz/ (preferujeme), výjimečně emailem na adresu mchmelar@volny.cz nejpozději do 20. 8. 2015 (23.59) – 1. termín, ev.23. 8. 2015 (23.59) – 2. termín
Po těchto termínech jen dle možností pořadatele za zvýšený vklad.

Vklady:
D/H 16B – 55B klasická trať – 180 Kč, krátká trať – 160 Kč
D/H 60B – 75B + H80B klasická trať – 130 Kč, krátká trať – 120 Kč
D/H 14B klasická trať – 100 Kč, krátká trať – 100 Kč
D/H 16 C – 55C + H65C klasická trať – 80 Kč
D/H 10 N,C – 14C klasická trať – 50 Kč, krátká trať – 50 Kč
Příchozí , T klasická trať – 50 Kč, krátká trať – 50 Kč
Zapůjčení SI čipu 10 Kč/1 den

Úhrada vkladů: Převodem na účet pořadatele 249075059/0300 – ČSOS, a.s., Poštovní spořitelna, variabilní symbol 0509xxxx, kde xxxx je číslo oddílu/klubu dle adresáře ČSOS na rok 2015. Majitel účtu OOS SK Prostějov, Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov, IČ 228 97 488

Ubytování: pořadatel zajišťuje pouze nouzové přespání v tělocvičně, nebo třídách v Benešově za poplatek 60 Kč/osoba (nutno objednat a zaplatit společně s přihláškou přes systém ORIS). Pro ubytované ve škole pořadatel nabízí i zajištění jídla – sobotní večeře – 80 Kč/večeře a nedělní snídaně – 40 Kč/snídaně. Jiný typ ubytování pořadatel nezajišťuje – pro zajištění využijte různých webových stránek zabývajících se ubytováním.

Parkování: na obou shromaždištích na loukách za poplatek 30,- Kč / 1 auto / 1 den resp. 50,- Kč / 1 auto / 2 dny.

Občerstvení: na občerstvovacích stanicích a v cíli voda a iontový nápoj. Na obou shromaždištích bude zajištěn stánkový prodej obvyklého sortimentu.

Zdravotní služba: v cíli, zajišťuje ZZS JMK Boskovice

Vzdálenosti:
sobota:
parkoviště - shromaždiště 100 – 500 m
shromaždiště – start cca 800 m
shromaždiště – cíl 0 m
neděle:
parkoviště - shromaždiště 100 – 500 m
škola – shromaždiště 600 m
shromaždiště – start cca 1100 m
shromaždiště – cíl 0 m

Start : začátek startu - sobota – 12.00 hod., neděle – 10.00 hod.
V kategorii HDR a P volný start na startovní krabičku (čas přidělí startér) v intervalu 50 – 150.

Mapy:
Mapovali (2014) Evžen Cigoš a Zdeněk Lenhart, hl. kartograf Bob Háj
Revize (srpen 2015) Marcel Skřivánek, Jiří Otrusina
sobota (klasická trať)
pro kategorie D/H 16 – 40 1:15000, E5m


pro ostatní kategorie 1:10000, E5m
neděle (krátká trať)
všechny kategorie 1:10000, E5m
Formát mapy – oba dva dny, všechny kategorie – A4, v mapníku.

Po ukončení startu nedělního závodu každý účastník obdrží jako dárek mapu celého prostoru (1:15000, formát A3) se zákresem všech kontrol sobotního i nedělního závodu.

Terén: typický terén Drahanské vysočiny, mírně zvlněný (480 – 735 m.n.m.), hustá síť cest, střídání velmi dobře průběžného lesa s hustníkovými pasážemi, části s výskytem skalek a kamenů, množství melioračních rýh a vodotečí
Způsob ražení: elektronické SPORTIDENT

Hlavní činovníci:
ředitel závodu Dušan Vystavěl, R1
hlavní rozhodčí Jiří Otrusina, R2
stavitelé tratí Jindřich Smička, R1, Marcel Skřivanek, Ondřej Vystavěl

Případné protesty: pouze písemnou formou, doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu dle čl. 26.1. Pravidel OB osobně, nebo dle čl. 26.2. poštou na adresu: OOS SK Prostějov, Sportovní 3924/1 , 796 01 Prostějov.

Informace:
www stránky závodu http://ob.skprostejov.cz/zb2015
www stránky HO http://obhana.cz
svazový informační systém ORIS http://oris.orientacnisporty.cz/
případně Dušan Vystavěl orienteering@geodetika.cz , 602 730 417

Předpis: závodí se dle platných Pravidel orientačního běhu, Soutěžního řádu Sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB na rok 2015.

Upozornění: Všichni účastnící závodí na vlastní nebezpečí.
Prodejní a propagační činnost (vyjma akcí OB) je možná pouze po předchozím souhlasu ředitele závodů.

Poděkování za podporu:

Závod se uskuteční díky maximálně vstřícnému přístupu majitele lesa - společností MP lesy a MP Holding a dále za podpory obcí Buková a Benešov, Olomouckého kraje a Statutárního města Prostějov.


Rozpis byl schválen Soutěžní komisí Sekce OB dne 12. 7. 2015.

Dušan Vystavěl (ředitel závodu) a Jiří Otrusina (hlavní rozhodčí)